Aranysárkány fejléc kép
 
NYUGTATVÁNY  
  Száz forintról váltócédulában mellyet az 1847/8-dik évi jegyzői fizetésembe Illyés György város-költség szedőjétől, miután számtalani sürgetésemre az illető városi előljárótól pénzt nem kaptam, saját felelőségemre felvettem, s ezennel róla a számadót megnyugtatom.  
 
Arany János
Arany János
 
  jegyző.  
 
Szalonta
Nagyszalonta
szept. 21. 1848.  
  100 vforint  
 
n
Jegyzet Az 52. és 60. számú jegyzetben már említettük, hogy a szalontai adózók nagy része úgy értelmezte a forradalom teremtette szabadságukat, hogy a jövóben közterheket sem kell viselni. Így alig folyt be némi adó a város pénztárába, s a befizetetteket az elöljáróság a kölcsönök kamatjaira szándekozott fordítani. Így
A.
Arany János
és a többi tisztviselő hosszú hónapokon át nem kapta meg járandóságát.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
Fekete Péter, H.
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 204