Aranysárkány fejléc kép
 
NYUGTATVÁNY  
  tíz itce borról, melly a város cselédei, kis birói ármásai hetesei számára, midőn a Leiningen ezredbeli katonákat éjjel quartélyozni, forspontokkal ellátni s a miatt egész éjjel virrasztani kénytelenítettek, elhozatott.  
 
Arany János
Arany János
 
 
Szalontá
Nagyszalonta
n, October 1. 1848  
  10 itce bor  
 
n
Jegyzet A forradalom idején
Szalonta
Nagyszalonta
több ízben gyülekező helye volt a bihari nemzetőröknek, s számtalan alkalommal nyújtott szállást és ellátást az átvonuló honvédcsapatoknak. Az ezzel kapcsolatos feladatok nagy része
A.
Arany János
-ra hárult (lásd Ercsey 42. 1.).
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
Fekete Péter, H.
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 207