Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁMADÁS  
  Azon 25 vftról, melly a debreceni utra kezembe adatott.  
 
1. Két kiküldött tagnak 5 napidíja l váltó forintjával 10 f
2. Debrecenben zab és széna elfogyván, attól fogva, Farkas Pál kocsis bizonyitása szerint lóra szekérre tett költség:
Debrecenben, két véka zab 1 f 40
Ugyanott széna 1:30
Szekérkenőháj 18
Istáló és gyertyapénz, 2 éjjel a fogadóban 54
Derecské
Derecske
n 3 portió széna a fogadóban
36
Keresztesen 4 portió széna 48
Ugyanott gyertya és istáló 36
Váradon, hol menet és jövet a város kertjében étetett a kocsis, hogy a váradi kocsisokat egy pohár borral megkinálhassa, adtam neki 50
7 f 12 7 12
3. A takarék pénztárba fizetett beírási dij 26 f. 40 kr pp. mellyből kölcsön vettem fel 25 pfot, pótlásul fizettem 1 f 40 krt vagyis 4 10
4. Debrecenben, hol semmi ismerősünk nem volt, fogadóba kelletvén szállani,
A nádor fogadóban szobáért 2 éjre fizettünk 4 f 24 xr
Négyszeri fűtésért, minden fűtést 36 krval számítva külön kellett fizetni 2 f 24 xr
Keresztesen, jövőbe ránk esteledvén, kellett fizetni szobáért 1 f 30 x
fűtésért 36
8 f 54
Ezen szállási költségből a város méltányosan betud.hat (bár mi azt mind kénytelenek voltunk megtenni) legalább 3 f 38
összesen 25 f 00
 
 
Arany János
Arany János
 
  jegyző  
  Kelt
Szalontá
Nagyszalonta
n, december 11-én 1848.  
 
n
Jegyzet 1848 utolsó negyedében
A.
Arany János
több ízben utazott hivatalos ügyben. Ezek közé tartozik a dec. 4 - 10 között ifj. Balog János szenátorral együtt tett útja Debrecenbe. Küldetésüknek az volt a célja, hogy 4000 F-tot vegyenek kölcsön a takarékpénztárból a város nevére, és azt az 1847. aug.-ban Péczely Józseftől kölcsön vett tőkébe fizessék vissza. A hosszú késés és a kamatok rendetlen folyósítása miatt ez a megbízatás tapintatot és sok körültekintést igényelt. Ennek
A.
Arany János
teljes egészében eleget tett. Erről tanúskodik a Vkgy dec. 17-én kelt, 88. sz. jkv-e. Útjára felesége is elkísérte, mivel éppen ezekben a napokban kapták meg
Petőfi
Petőfi Sándor
nek dec. 1-én Debrecenből keltezett levelét, melyben így biztatja jó barátját: „ ... ezentúl ide írj, vagy üsse mennykő a leveledet, jöjj magad helyette. . aztán meg a keresztfiatok vagy lyányotok is meglesz 15-ke táján. Komámasszony is bejöhetne, mert komádasszony igen-igen szeretné, ha bejönne. "Aranyné Petőfiéknél maradt, de a férfiak a Nádor-fogadóba szálltak, mert szűk volt a lakás, ahol Petőfi anyósával és apósával lakott. Az egyik estét
Petőfi
Petőfi Sándor
,
Arany
Arany János
és a rímfaragó
Balog
Balog János
szenátor igen derült hangulatban töltötte a vendéglóben, ahol egymás rímelési találékonyságát tették próbára. Ez volt utolsó kedélyes összejövetelük. Ezt az esetet
Rozvány
Rozvány György
is megörökítette, de az időpontban tévedett (i.m. III. köt. 208-09. l.;
Gyöngyösy
Gyöngyösy László
i.m. 157-58. l.;
Szendrey Zsigmond
Szendrey Zsigmond
: Adatok Arany János életéhez. It 1914. 498-99. 1.).(A számadással kapcsolatban megjegyezzük: 1 Ft = 60 kr.)
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
Fekete Péter, H.
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 199
Nagy formátumú, zöldesszürke szimpla ív, amelynek csak a rectojára írt
A.
Arany János