Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁMADÁS  
  Azon huszonöt váltóforintról, melly a kincstári tartozások bevitele alkalmával, a bevivő egyén úti költségeül határoztatott, olly formán, hogy a költségen felül maradó mennyiség a város lova fáradsága némi pótlásaul a város pénztárába fizettessék.  
 
I. Magam személyére élelmezésre költöttem négy nap alatt az uton s Debrecenben 3 f 2x
2. A kocsisnak vettem útban összesen 23 kr ára bort és pálinkát. Debrecenben pedig, minthogy elesége elfogyott, adtam neki három izben egy egy 15 pkros bankjegyet - mindössze 2. 16x
3. Pénz lévén nálam, kocsin nem hálhattam, szobát kellett váltanom - három éjen át szobáért fizettem 7. -
4. A lovak hálásáért
Derecské
Derecske
n 18. (Debrecenben a szobával együtt fizettem) jövet Ujfalunak 24 krt ezen kivül jövet Ujfaluban vettem 6 portio szénát 5 garasával esik érte l f. 30 x. - mindössze a lovakra költöttem
2f 12
mindössze 14 f 30
 
  mellyet a 25 forintbol levonván, megmaradt 10 f. 30 krt mit ezennel pénztárnok Szél Mihály uramnak bevétel végett átadok.  
  Kelt
Szalontá
Nagyszalonta
n május 12-én 1849  
 
Arany János
Arany János
 
 
n
Jegyzet A 47-es tűzvész után a debreceni sóházból, a kincstártól 5000 Ft-t vett kölcsön a város (lásd 26. sz. jegyzetet). Ezt fizette most vissza
A.
Arany János
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
Fekete Péter, H.
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 211
. Az általában használt ív felére, egy 21 x 21 cm nagyságú lapra sietve jegyezte fel
A.
Arany János
újabb debreceni útjának számadását.