Aranysárkány fejléc kép
 
  751/B majus 27 1849. ZEMPLÉN MEGYE KÖZÖNSÉGÉNEK  
  Folyó évi majus 15-éről 414 sz. a. kelt s ideterjesztett föliratukra válaszul adom: miszerint az abban rendszeresíttetni kért egy alszám - vevői hivatal a felhozott okoknál fogva szükségesnek mutatkozván, ez a f. évi 107. számú Közlönyben olvasható rendeletben szabályozott 400 ft
[szerkesztői feloldás]
az összeg
Tormássi
Tormássi Károly
által beszúrvaaz összeg
fizetés mellett felállíttathatik; ellenben a seborvosi állomás rendszeresítésének szükségét ugyanazon felterjesztésben eléggé indokolva nem látom, s igy ezt jelenleg nem is rendszeresítem.
[szerkesztői feloldás]
Utolsó félmondat
Tormássi
Tormássi Károly
kezeírása.Utolsó félmondat
 
 
Arany
Arany János
 
  látta
Tormássi
Tormássi Károly
 
 
olvashatatlan aláírás
[bizonytalan olvasat]
 
  Leirta majus 29-én Murányi  
 
[szerkesztői feloldás]
az okmány hátlapján
 
  751  
  B majus 27. 1849  
  Zemplén megye közönségének  
  Válaszul f. évi 414 sz. a. tett föliratukra, mellyben egy alszámvevői s
Gál-Szécs
Gálszécs
mezővárosban egy sebészi állomás rendszeresíthetését kérik.  
 
n
Jegyzet
Szalonta
Nagyszalonta
városa azzal a tudattal vált meg kedves jegyzőjétől, hogy az jobb, fényesebb hivatalba kerül. A valóság más volt.
A.
Arany János
helyzetét helyesen látta és értékelte sógora,
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
: „Ez az új hivatal
A.
Arany János
-ra nézve valami nagyon jutalmazó és megtisztelő nem igen volt. Mert ha már akkor országszerte ismert irodalmi érdemei és költői tehetsége, melyek magukba véve ugyan nem mindig elegendők valamely hivatal kellő vitelére és betöltésére, azon hivatali kinevezésnél figyelembe nem vétettek is; de ő már ekkor 31 éves férfi s oly egyéniség volt, ki, mint egy évtizedig városi jegyző, a közigazgatás minden ágában nagy jártassággal bírt, s így legalább egy titkári állásra méltó lett volna." (
Ercsey S.
ifj. Ercsey Sándor
i.m. 44-45. 1.)
A.
Arany János
fogalmazói tevékenysége idejéből mind a legutóbbi időig semmilyen anyag sem állott a rendelkezésünkre. Az 1962 nyarán az 1849-es belügyminisztérium igen hiányos iratcsomójából előkerült A.-kéziratok teljes egészében igazolják
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
meglátását. Szinte jelentéktelen ügyekkel, beadványokra, kérvényekre vonatkozó válaszok megfogalmazásával bízzák meg, és ezeket is ellenjegyzi, javítja két felettese. Ezt bizonyítja a szóban forgó szöveg, valamint a regesztában jelzett másik két irat: máj. 29-én Kraszna megye közönségéhez címezi a választ ezeknek ápr. 17-én
 [!]
[sic!]
kelt levelére, melyben Szilágysomlyó város útmutatást kért az adóösszeírás módjára vonatkozólag, valamint a város és a megye egymáshoz való viszonya tárgyában; máj. 30-án ismét Zemplén megye közönségéhez intéz átiratot.
A.
Arany János
igenlő választ ad arra a kérésükre, hogy
Kis-
Kis-Patak
és
Nagy-Patak
Nagy-Patak
egyesüljön Sárospatak néven és egységes tanácsot, vezetőséget válasszon.Ezeken kívül még jó néhány irat iktatószámán, dátumán fedezzük fel
A.
Arany János
kezevonását. Ezzel a kérdéssel foglalkozik
Dánielisz Endré
Dánielisz Endre
nek Adalékok Arany János 49-es tevékenységéhez c. közleménye (ItK 1963. 336- 38. 1.). Ebben az idézett levél is megjelent.
 
 

Megjegyzések:

Dánielisz Endre
Dánielisz Endre
bukkant rá. MOL 1848/49 Minisztérium-Belügyminisztérium. Debreceni iratok. 1849. Rakt. sz. 269. folio sz. 724.