Aranysárkány fejléc kép
 
TC. KOLBENHEYER FERENC ÉPÍTÉSZ ÚRNAK  
  147/917. 1866  
 
Bagni–Lucca
Bagni di Lucca
.  
  Tisztelt Építész Úr!  
  A MTA.-hoz intézett folyamodványát, melyben pályája előmozdítására némi segélyt kér, az Ig. Tanács elé terjesztvén, ennek határozata nyomán sajnálattal kell értesítenem, hogy kérelmét nem találta teljesíthetőnek. Először is, Intézetünk nem egyszersmind „művészetek akadémiája” s már alapszabályai sem engedik, hogy jövedelmét más, mint a kitűzött célra: a tudományok magyar nyelven mívelésére fordíthassa; továbbá ha ez akadály fenn nem forogna is, f. évi költségvetése már annyira ki van merítve, hogy rendkívüli adományt nyújtani nem volna képes.  
  Ki egyébiránt maradok sziv. jóakarója  
 
Pest
Budapest
en, jun. 16. 1866.  
  Elnök.