Aranysárkány fejléc kép
 
TEK. SALAMON FERENC  
  ak. r. tag úrnak,  
  784/1873.  
 
Buda-Pest
Budapest
 
  Tek. Úr!  
  Gróf
Lónyay M.
Lónyay Menyhért
elnök úrnak f. hó 1. napjáról kelt fölterjesztésére ma érkezett meg a nmgú vall. és közoktatási minister úr válasza, mely szerint az akad. által az orientalisták sept. 1-én kezdendő nemzetközi gyűlésére Párizsba küldendő tagok költségéül 500 ft-ot a helybeli kir. adóhivatalnál folyóvá tett; s egyszersmind a négy kijelölt tagnak, tehát Ön, gr. Kuún G.,
Szilády
Szilády Áron
és
Vámbéry
Vámbéry Ármin
urak számára francia ajánló leveleket küld.  
  Miután az akad. részéről adni szándékolt 200 v. 250 ft pótlással 2–3 tag elküldése lehetségessé vált, – hivatalos tisztelettel kérem, hogy az idő rövid voltához képest az elmenetel eszközlését illetőleg magát velem személyesen érintkezésbe tenni, - minden esetre pedig sürgősen válaszolni sziveskedjék. – Irok most egyúttal
Szilády
Szilády Áron
nak, – gr. Kuúnnak és
Vámbéry
Vámbéry Ármin
nek, hollétöket nem tudván, nem írhatok.  
  Tisztelettel Tek. úrnak aláz. szolg.  
  Budapest, 1873. aug. 28.  
 
n
Jegyzet A párizsi orientalista-kongresszusról a későbbi ak. üléseken részletesen beszámoltak, mint a jkv.-ekből kitűnik; Ak. Ért. VII. k. 167 1.