Aranysárkány fejléc kép
 
Arany – Szász Károlynak  
  Fiam
Karli
Szász Károly
!  
  Ez a sok henye tanár itt Kőrösön még a nyár közepén arra határozta, hogy hozzád egy collectiv levelet küldjön, nem annyira költségkímélésből, mint azért, hogy csőstül és egyszerre kapd az áldást; miután pedig e holy allianceban
Mentovics
Mentovich Ferenc
és
Szilágyi
Szilágyi Sándor
is bennfoglaltatnak,
n
Jegyzet miután pedig e holy allianceban
Mentovich és Szilágyi is bennfoglaltatnak,
– e „szent szövetségben … ”
képzelheted, hogy lehetlen volt el nem késnünk. Én ugyan mindég intettem őket: írjatok már semmire kellők! de azért még sem írtunk. No de valahára mozog a toll, uti figura docet.
n
Jegyzet
valahára mozog a toll, uti figura docet.
– Mint a példa is mutatja..
 
  Távozásod óta, úgy hiszem, eltelt vagy 8 hónap:
n
Jegyzet
Távozásod óta … eltelt vagy 8 hónap:
Szász
Szász Károly
Kecskemétről az 1853–54. tanév befejezése után ment Kézdivásárhelyre papnak.
mint vagy azóta? mint vagyunk azóta? Remélem, te jól, nem egészen idegenek közt, s azt hiszem már megszoktál és derűltebb vagy: noha a muzsa hallgatását nem egészen jóra magyarázni annál hajlandóbb vagyok, mert velem is ollyanforma az eset. Én csak várom, és mindig várom, mikor lesz már kedélyem ege tisztább; de úgy látszik, ez árnyék síromig kisérend, s abból, hogy engem többé valamelly tárgy lelkesítni tudjon, semmi sincs. Mindazáltal fúrok és faragok néha valamit:
n
Jegyzet
fúrok és faragok néha valamit:
– a Daliás Idők II.-n dolgozott; lásd AJ. kk. V. k. 449. l.
privát passióból. – Mi eredménnyel? nem tudom.  
  A kőrösi ujságok megírását avatottabb tollra bízom.
Tompá
Tompa Mihály
tól nem régiben kaptam levelet, panaszol rád, hogy mióta pap collegája vagy még csak nem is irtál.
n
Jegyzet
Tompá
Tompa Mihály
tól nem régiben kaptam levelet, panaszol rád … nem is irtál.
– Lásd
Tompa
Tompa Mihály
okt. 21-i levelét.
Különben vele most békültem ki, – már ez évben másodszor. Haragutt, hogy a nyáron be nem váltottam ígéretemet és hozzá föl nem mentem. És ez pimaszság is volt: de mikor engem 12 bival se mozdíthat ki Kőrösről. Ide tapadtam, mint a szurok; itt kell unatkoznom még a szünidőben is, ezt már úgy akarja a sors. Ez is nyavalyám egyik jele! ha csak nem visznek, nem tudok menni sehova.  
  Az irodalomról kevesebbet tudok, mint te. Litteratura kisasszonynyal félévben is alig találkozom egyszer, s mindinkább hülünk egymás iránt. Kerítők pedig nem hiányoznak: de mi haszna! a kisasszony nem bájol engem többé, fogadott, kibérlett Don Juanja pedig nem tudok lenni. Igy tehát a billet douxk, a lapok egyenkint elmaradoznak tőlem
n
Jegyzet
Igy tehát a billet douxk, … elmaradoznak tőlem
– a „szerelmes levelek”, itt az aláhúzás szerint a lapokat, a folyóiratokat érti alatta.
és én maradok tisztességes ... agglegény.  
  Toldi estéjé ből competál neked egy példány,
n
Jegyzet
Toldi estéjé ből competál neked egy példány,
– megilleti
Szász
Szász Károly
t, kijár neki.
azt tudom. De az első lieferungot az én 12 collegám úgy elkapkodta, hogy már most várakoznod kell. Legjobb lesz, ha magad feljősz a nyáron, s ellopod – saját példányimat! Igazán
Károly
Szász Károly
, mikor jősz fel? Nem
Kőrös
Nagykőrös
re, hanem csak
Pest
Budapest
re, majd akkor mi is felrándulnánk.  
  Nőm, gyermekeim egészségesek s szívből üdvözölnek. Én pedig a kurta levélért hívatkozván az idő rövidségére, vagyok ezerszer ölelő barátod  
 
Arany János
Arany János
 
 
N.Kőrös
Nagykőrös
dec. 1. 1854.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából (lásd AkÉrt. 1899. 606. l. 566. sz. a.).