Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HECKENAST GUSZTÁVNAK
Nagy-Körös
Nagykőrös
apr. 25. 1858.  
  Tisztelt Kiadó Ur!  
  A szerződés egyik példányát van szerencsém ezennel aláírva küldeni.
n
Jegyzet
A szerződés egyik példányát van szerencsém ezennel aláírva küldeni
– Ennek szövege ( Schöpflin, 1938. ):„Szerződés.Alolirtak az általuk 1858. július 25-én, és 1854. april 18-kán kelt
Arany János
Arany János
nak »Toldi« és »Toldi estéje« czímű hőskölteményeit illető szerződésekre vonatkozólag a következő pótlékhatározásokban egyeztek meg szerződésileg.1. Tekéntetbe vévén, hogy az érintett két szerződésben a »Toldi« és »Toldi estéje« költeményekből kikötött népies kiadás váratlanul ennyire elkésett, alolirt kiadó
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
késznek nyilatkozott,
Arany János
Arany János
szerző urnak négyszáznegyven forint 30 krt. tevő pótlékdíjt fizetni, mely járulék (az
Arany János
Arany János
ur javára a kiadónál létező ötszáz ötvenkilencz forint 30 kr rúgó öszletet egy ezer pengő forintig kiegészítvén) nevezett szerző urnak 1858-ki april 1-től fogva öt perczentet kamatoz, és egy havi felmondás mellett,
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
úr által részletenként vagy egyszerre egészen kifizetendő lészen.2. Hasonló tekintetből alolirt kiadó hozzájárul: hogy az ide vonatkozó két szerződés által ő reá mint kiadóra ruházott három évi határidő, melynek lefolyta után lett volna csak szerző urnak jogában két költői műve ú.m. »Toldi« és »Toldi estéjé«-nek megjelenését munkáinak összes kiadásában eszközölni, – aként módosítassék: miszerint a szerző urnak szabadságában álland nevezett két költői művét műveinek összes kiadásába már előbb is fölvenni, mihelyt t.i. »Arany János kisebb költeményeinek« két kötetére nézve a kiadási jog a szerző urra ismét vissza esik, és ő ez által azon helyzetben lesz, hogy műveinek egybegyüjtött kiadását eszközölhesse.Egyéb pontokban
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
és
Arany János
Arany János
urak közt kötött többször érintett szerződések változatlanul fennmaradnak.
Pest
Budapest
, april 21-én 1858.
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
.
Arany János
Arany János
.”A fennmaradt nyugták e cikkben közzétett fotokópiái szerint a költő 1859. okt. 29-én 105 ftot, 1860. júl. 19-én 210 ftot, 1860. szept. 18-án 157.50 ftot, 1860. okt. 15-én 157.50 ftot és 1863. máj. 2-án 231.88 ftot vett fel (mindig ausztriai értékben); az utolsó összeget 1863. márc. 20-án írt levelében kérte, amelyet
Heckenast
Heckenast Gusztáv
, nem sokkal az egy havi felmondás idejének eltelte után, ki is fizetett. A szerződés előzményeit lásd
Heckenast
Heckenast Gusztáv
AJ
Arany János
-nak, 983. 1858. márc. 15.;
AJ
Arany János
Csengery
Csengery Antal
nek, 984. 1858. márc. 16.;
Csengery
Csengery Antal
AJ
Arany János
-nak, 985. 1858. márc. 19.;
AJ
Arany János
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nak, 986. 1858. márc. 21. és 24. között;
Heckenast
Heckenast Gusztáv
AJ
Arany János
-nak, 998. 1858. márc. 26.;
AJ
Arany János
Csengery
Csengery Antal
nek, 989. 1858. márc. 28.;
AJ
Arany János
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nak, 990. 1858. ápr. 1. vagy 2.;
Heckenast
Heckenast Gusztáv
AJ
Arany János
-nak, 997. 1858. ápr. 16.;
AJ
Arany János
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nak, 998. 1858. ápr. 17.
 
  És igy ezzel is tisztában vagyunk.  
  Fogadja Kegyed szerencse kivánatomat a népszerü kiadáshoz és mindenkori szíves hajlamaim őszinte kijelentését!  
  igaz tisztelője  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Lappang