Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1857. október 24.
 
  Kedves barátom! Nem válaszolhattam leveledre sokáig, héjh, válaszolhatok már most! Azután, hogy utolsó levelemet irtam, mellyben híttunk ide benneteket, el
vittem
Beszúrás
családomat a fördőbe, de most keveset használt szegény feleségemnek. Sőt ártott annyiban, hogy a légvonal miatt arcz-csontja szaggatást kapott, ez a szaggatás sokáig kinozta; azután magam estem nyavalyába, ez is elmult. September 2
[törölt]
« 4 »
6
Beszúrás
án kis fiam verességbe
n
Jegyzet
verességbe
– vörhenybe, skarlátba
esett, de szerencsésen átment rajta; 14 nap mulva dagadni kezdett, de megint meglohadt és jobbacskán volt; végre a legkifogás nelkűlibb
 [!]
[sic!]
gond, ápolgatás, kuráltatás daczára is oct 23án reggeli 7 óra után megholt. Feleségem leirhatlan állapotban van; magamat is bár férfi vagyok majd megtébolyit a fájdalom. Ha láttátok volna most ezt a gyermeket, gyenge testében mennyi szellem, kedély volt. Mindennek vége!  
  Ezért nem irhattam nektek, ezért nem
Szász Károly
Szász Károly
nak, ezt írd meg neki. Isten áldjon meg benneteket!  
  megszomorodott barátod  
 
TompaMihály
Szerkesztői feloldás:
Tompa Mihály
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 661.) Válasz
AJ
Arany János
1857. okt. 4-i levelére (939.)