Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HECKENAST GUSZTÁVNAK
[szerkesztői feloldás]
Nagykőrös, 1858. április 1. vagy 2.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
sérelmesnek látja a Toldi újranyomatását, mert a szerződés nem enged meg kétszeri nyomtatást, másrészt mert most kezdődne meg az a három év, amelynek elteltével ezt a művét is felvehetné összes költeményei közé. Jelentse ki írásban
Heckenast
Heckenast Gusztáv
, hogy három év elteltével, a Kisebb költemények tulajdoni jogának visszaszállásakor a szerző a Toldiról is rendelkezhet, nem külön, hanem összes kiadásra, s hogy az ígért 400 forint pótlékot
Heckenast
Heckenast Gusztáv
toldja meg 75 forinttal, s kamatozzon az így kiegészült, nála lévő 1000 forint 1858. április 1-jétől.
 
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Gyulai
Gyulai Pál
nak, 996. 1858. ápr. 11.: „Talán tudod a
Heckenast
Heckenast Gusztáv
tali historiámat. Ő nekem 400 forint pótlékot igért, én bizonyos tekintetből még 75-öt rá kértem, s kijelentését annak, hogy midőn a »Kisebb versek« tulajdoni joga viszaszáll rám (még 3 év van hátra), akkor Toldiról is rendelkezhessem, nem külön, hanem összes kiadásra. Az óta ez is hallgat, tán nincs inyére a módosítás, pedig ez csekély.”
AJ
Arany János
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nak, 998. 1858. ápr. 17.: „Csodálkozva olvasám Kegyed tegnapról kelt levelét, melyben felszólít, hogy mártz. 26-diki iratára válaszoljak. Én arra, mindjárt ápril 1-ső vagy 2-dik napján válaszoltam, de levelem e szerint elveszett, a mi közöttünk még eddig nem történt.” Újabb levelében összefoglalja az elveszettben írottakat. – A vita előzményei:
Heckenast
Heckenast Gusztáv
AJ
Arany János
-nak, 983. 1858. márc. 15.;
AJ
Arany János
Csengery
Csengery Antal
nek, 984. 1858. márc. 16.;
Csengery
Csengery Antal
AJ
Arany János
-nak, 985. 1858. márc. 19.;
AJ
Arany János
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nak, 986. 1858. márc. 21. és 24. között;
Heckenast
Heckenast Gusztáv
AJ
Arany János
-nak, 998. 1858. márc. 26.;
AJ
Arany János
Csengery
Csengery Antal
nek, 989. 1858. márc. 28.