Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAKK. n.
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. január eleje
 
  Kedves Barátom!  
  Levélem átadója
Marikovszky
Marikovszky Gábor
,
n
Jegyzet
Marikovszky
Marikovszky Gábor
Marikovszky Gábor, l. az 1606 sz. levélnél.
itteni tanár, különben is ohajtván tiszteletedre lenni, megkért, utasitsam valami bizomán
y
Beszúrás
nyal hozzád: Én hát teszem is ezt. Kérlek, ha az Ember tragediája megjelent,
n
Jegyzet
az Ember tragédiája megjelent
Madách
Madách Imre
műve 1862 elején jelent meg, 1861-es évszámmal, csupán a Kisfaludy Társaság pártoló tagjainak szétküldött kötetként. 1862 januárjában került ki a nyomdából (a SzF Vegyes rovata jan. 17-én, az Új könyvek rovata pedig csak jan. 30-án tudósít róla); a Kisfaludy Társaság beszámolója szerint: „az ujév első napjaiban fog szétküldöztetni” ( SzF II. 9. sz. 1862. jan. 2. 142.).
küldj egy példányt belőle. Magad fogsz-e irní
n
Jegyzet
Magad fogsz-e irni
– Mivel
AJ
Arany János
javításai és tanácsai révén a szövegkiadás részese volt, nem tartotta etikusnak, hogy maga írjon bírálatot a műről, amelyet átengedett
Szász
Szász Károly
nak (a SzF hasábjain) és
Gyulai
Gyulai Pál
nak (a BpSz-ben). Az utóbbi elemzés nem készült el (vesd össze az 1400. sz. levél jegyzetével).
róla (mint gondolom) a lap
ba?
Beszúrás
vagy másra bízod? Ez esetben, megpróbálkozhatom-e vele? Vagy van-e mostanság egyéb, miről irnom akarnál?  
 
Akisfaludy
Szerkesztői feloldás: A kisfaludy
T.
Szerkesztői feloldás: Társaság
közgyülésére,
n
Jegyzet
A kisfaludy
T.
Szerkesztői feloldás: Társaság
közgyülésére
Kisfaludy Károly
Kisfaludy Károly
születésnapján, febr. 6-án tartotta a Társaság a közgyűlést – 1862-ben a 12-diket, de az elsőt az 1848/49-es szabadságharc óta.
Szász Károly
Szász Károly
Lorándfi Zsuzsanna szőnyege című elbeszélő költeményét,
Jókai
Jókai Mór
pedig Bábel című versét olvasta fel.
ugy irja
Greguss
Greguss Ágost
,
n
Jegyzet
Greguss
Greguss Ágost
Greguss Ágost
Greguss Ágost
(1825–1882) költő, kritikus, esztéta. Különböző napilapok (így a PN 1853–1864) és folyóiratok munkatársa, elsősorban színikritikái és irodalmi portréi jelentősek. 1870-től esztétikát tanított az egyetemen. 1858-tól az Akadémia levelező, 1863-tól rendes tagja, 1882-ben igazgatója; 1860-tól tagja és titkára, 1879-től másodelnöke a Kisfaludy Társaságnak.
igéretembe bizva engem is egyik felolvasónak tettetek. Jól van; de
Gr.
Szerkesztői feloldás:
Greguss
Greguss Ágost
ezt is irja Önt költeményre tettük, másik lesz
Jókai
Jókai Mór
, elbeszélő műre.
n
Jegyzet
Önt költeményre tettük, másik lesz
Jókai
Jókai Mór
, elbeszélő műre
Greguss
Greguss Ágost
összetéveszthette
Jókai
Jókai Mór
t és
Szászt Károly
Szász Károly
t, mert
Jókai
Jókai Mór
lépett fel Bábel c. költeményével. Vesd össze az 1387. sz. levél jegyzetével.
Remélem ez nem azt teszi hogy az én költeményem ne lehetne elbeszélő mű s valami óda tartoznék lenni, mert én épen egy köl
[törölt]
« teme »
tői
Beszúrás
beszélykét akarnék felolvasni. Kérlek nyugtass meg: nincs-e ez szándoktok ellen?  
  Isten veled. Szerető barátod (Feleséged s
Julcsá
Arany Juliska
t csókolva)  
 
SzászK.
Szerkesztői feloldás:
Szász K.
Szász Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 605.)