Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KAZINCZY GÁBORNAK
Pest
Budapest
, jan 10. 1862.
 
  Tisztelt jó barátom,  
  Mindenek előtt fogadd szives köszönetemet, hogy alkalmat nyujtál fiadat megismernem.
n
Jegyzet
fiadat megismernem
Kazinczy Artúr ekkor a jogi egyetem hallgatója, korábban miskolci diákként
Lévay József
Lévay József
tanítványa (l. az 1394. sz. levél jegyzetében).
Nekem is van egy fiam, egy oly korú, oly magas, oly tanulságú, mint a tied, ők már elébb ismerték egymást az universitáson, hol mindketten jogászok.  
  Azután köszönöm küldeményedet.
Molière
Molière
-ről kérdés sincs, jőni fog a lapban, 2–3 szám múlva
n
Jegyzet
kérdés sincs, jőni fog a lapban, 2-3 szám múlva
– l. az 5. sz. levél magyarázó jegyzeteinél
. Kérnélek hát alássan, ha valami bevezetést kivánsz hozzá, pár hét alatt küldenéd el; ha nem többet, legalább
annyít
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: annyit
,
[törölt]
« mikor »
egy jegyzést: mikor, mely alkalommal mondatott a beszéd.
Szemere
Szemere Bertalan
tréfája is érdekes irod. történeti maradvány, kissé a légy a mellbimbó körül tán kényes, de úgy hiszem, adható. Legtöbb gondolkodást okoz
w
Beszúrás
Dese fffy
Dessewffy József
 [!]
[sic!]
dialogja, a bennelevő családnevekért. Nem fogja-e az utód compromittálva érezni magát apái és anyáiban? Mert vannak csiklandós dolgok felszedve az akkori ondit-ből;
n
Jegyzet
ondit
– on di vagy on dit – „lapoknak társasági eseményekkel foglalkozó rovata, pletykarovat”. (JókSzót II. 130.)
nem hoznék-e velök bajt a lap és szegény szerkesztője fejére?
n
Jegyzet
nem hoznék-e velök bajt a lap és szegény szerkesztője fejére
Szemere Pál
Szemere Pál
költeménye és Dessewffy József dialógusa nem jelent meg sem a SzFben, sem a Ko-ban.
 
  A Kisfaludy-társa
[törölt]
« g »
s
Beszúrás
ág ünnepel feb. 6-án. Nem igen fényes lesz az ünnep, de legalább lesz. Szidnak bennünket már is, s én nem tehetek róla. Ugyan, édes barátom, nem kaphatnám meg a
Molière
Molière
-ket, hadd nyomatnám, mert az a baj, hogy nincs kézirat, azért késünk, s azért szidnak.  
  Üdvözlöm
Szemeré
Szemere Bertalan
t és
Miská
Tompa Mihály
t, ha még ott járnak. Mint szeretnék köztetek lenni! De hiába. Engem a sors arra kárhoztatott, hogy szerkeszszek, kézirat nélkűl, praenumerans
n
Jegyzet
praenumerans
– elfizető (lat.)
nélkül, dolgozzam egészség nélkűl, igazgassak társa
s
Beszúrás
ágot, melynek nincs kedve igazodni, meg kéziratot, sajtóhibákat meg mindent, csak azt nem, a mit igazítani szeretnék.  
  Fogadd szives ölelésemet!  
  tisztelőd
s
Beszúrás
barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  NB Az Ember tragédiája pár nap alatt úgy is expediálva
n
Jegyzet
expediálva
– elküldve, továbbítva (lat.)
lesz hozzád. Irója különben
Madách Imre
Madách Imre
,
képv.
Szerkesztői feloldás: képviselő
társad.