Aranysárkány fejléc kép
 
KEMÉNY ZSIGMOND – ARANY JÁNOSNAKK. n.
[szerkesztői feloldás]
1862. január
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1862. január
– A levél 1861 és 1862 fordulóján születhetett, vélhetően 1862 januárjában.
Kemény
Kemény Zsigmond
és
AJ
Arany János
kölcsönös tiszteleten alapuló viszonya, a
Kemény
Kemény Zsigmond
től származó publikációk nagy becse és a lap kézirathiánya alapján valószínű, hogy a SzF-be szánt regényrészlet hamar megjelent, hiszen már a nyomdai munkálatokról is szó esik..
 
  Édes barátom! Ezen pessimisticus politíkai regényemben
n
Jegyzet
Ezen pessimisticus politíkai regényemben
– Az 1862-ben megjelent Zord időből a SzF közölt részleteket (II. I. 13. sz. 1862. jan. 30. 200–205., 14. sz. febr. 6. 215–223., 15. sz. febr. 13. 233–236.).
találtam egy más passust, mely
Werbőczi
Werbőczi István
nek
Beszúrás
, a’ kin nyugszik a’
tőrténtekért
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: történtekért
és regényemért minden felelősség – nagy csalatkozásat
 [!]
[sic!]
és
Turgovics
Turgovics Miklós
sali
 [!]
[sic!]
viszonyát még érthetőbben állitja az olvasó szeme elébe.  
  Hogy tehát a’ lapod se várjon a’ correcturára, ’s az én szedőim is dolgozzanak, – azon esetb
en
Beszúrás
ha nem volna ellenedre, elöbb az az A betűvel jegyzett és számozott közlemény jönne ki nálad; azután a’
Turgovics
Turgovics Miklós
és Werbőcz
[törölt]
« y »
i
Beszúrás
desperatus
n
Jegyzet
desperatus
– kétségbeesett, reménytelen (lat.)
helyzetére vonatkozó, melyet te a’ szedőídhez
 [!]
[sic!]
már leküldöttél.  
  Az A a’ 40dik lapon kezdődik.  
  hived  
 
Kemény
Kemény Zsigmond
 
  Délután e’ végett teszem nálad tiszteletemet  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
(1814–1875) 1855-től a PN szerkesztője, 1865-től Pest-Lipótváros országgyűlési képviselője. 1843-tól az Akadémia levelező, 1847-től tiszteleti, 1867-től igazgató tanácsi tagja, 1860-tól a Kisfaludy Társaság tagja, 1866-tól elnöke.
AJ
Arany János
folyóirataiban is publikált: Classicismus és romanticismus ( Ko 1864. I. 1. sz. jan. 3. 1–3., 2. sz. jan. 10. 25–28., 3. sz. jan. 17. 49–52.); illetve mutatvány a Zord időből, l. alább.