Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY– ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. január 11.
 
  Édes
János
Arany János
om!  
  Midőn tennapelötti
 [!]
[sic!]
levelemet irtam
n
Jegyzet
Midőn tennapelötti levelemet irtam
Szász Károly
Szász Károly
vagy most, vagy az előző levele datálásánál téved, amelyet 1862. jan. 8-án keltezett – esetleg a levelet még jan. 10-én kezdte írni.
s tudósitottalak, hogy a
kisf.
Szerkesztői feloldás: kisfaludy
 [!]
[sic!]
ülésen felolvasandó költeményemmel készen vagyok, – az volt szándékom, hogy azt előre ne mutassam senkinek. De érettebb megfontolás után még is jobbnak látom, neked felküldeni, s kérni téged, tedd meg reá lehető megjegyzéseidet. Én szokott határtalan bizalmammal kérlek, s te szokott őszinteségeddel felelj meg rá. Csak egyet kötök ki; ha netalán az egészet mindenestől elvetendőnek, nevezetesen: alapjában bizarrnak, absurdnak vélnéd: ennek kimondását hagyd a gyülés utánra; mert már egészen mást irni sem idő, sem kedvem – s nem szeretném hogy ez iránt végkép lehangolva legyek. Ezen kivül, minden kis és nagy hibák iránt, utasitó s általam bizonyosan követendő észrevételeidet kérem s várom.
n
Jegyzet
észrevételeidet kérem s várom
AJ
Arany János
megjegyzései nem érkeztek meg, ami nagyon elbizonytalanította
Szász Károly
Szász Károly
t (vesd össze 1393. és 1398. )
Pe rsze
Szerkesztői feloldás: Persze
, lehet legrövidebb idő alatt.  
  Saját egyéníségemet s tehetségemet ismerve, ugy tetszik: nekemvalóbb tárgy s műforma nem akadhatott volna elém; mert a szinezés, részletezés, miben legerősebb vagyok, itt ugyan tág mezőt nyert. Arra fordítsd, kérlek, föbbként kritikádat, mit kellene még tísztitni, erősitni, világositni a képeken s egyes vonásaikon?  
  Kérlek arra is, jelöld meg, nézeted szerint a leggyöngébb – s a legsikerűltebb helyeke
[törölt]
« n »
t
Beszúrás
hogy tudjam, a tárgy által most túlságosan elfoglalt s némileg zavarba jött itélőtehetségemet mihez tartani.  
  Ezt a számodra tisztázott példányt, jegyzetek s jelekkel bátran össze-kereszte
[törölt]
« t »
z
Beszúrás
heted; s magadnál tarthatod, vagy úgy küldheted vissza.  
  Végre arra kérlek, senkinek se mutasd
[törölt]
« az eg »
se mondd az egész dolgot.  
 
KszMiklós
Szerkesztői feloldás: KunszentMiklós
1862. Jan. 11k  
 
szeretöhived
Szerkesztői feloldás: szeretö hived
 
 
SzászKa.
Szerkesztői feloldás:
Szász Ka.
Szász Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 605.)