Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
Miskolcz
Miskolc
Januar’ 13. 1862.  
  Édes kedves barátom!  
  Annyi halogatás, készülgetés s
ö
Beszúrás
nváddal teljes nyugtalanság után küldhetek végre valamit
n
Jegyzet
küldhetek végre valamit
Az álom ( SzFII. I. 13. sz. 1862. jan. 30. 198–199.)
lapod számára. Bizony mondom, hogy száma nélkűl neki gyürközt
em
Beszúrás
s borzoltam hajamat, szakálamat
 [!]
[sic!]
és bajuszomat egészen az erőködésig – de minden eszme és gondolat ugy odább suhant előlem mint Tantalus
n
Jegyzet
Tantalus
– Tantalosz Zeusz és Plutosz fia, akit az istenek maguk közé vontak beszélgetőtársnak, de megbüntették lopása miatt és azért, mert kifecsegte az istenek titkát és saját fiát tálalta fel étekül az isteneknek, hogy kipróbálja mindentudásukat. Örökös kínszenvedésben szomját a mindig álláig érő vízből nem tudta oltani, akárcsak éhét sem, a gyümölcsöktől roskadozó, de soha el nem érhető fák miatt.
ajka elől a hab. – Ezt az egyet végre mégis hurokra kerítettem. – Hoszu
 [!]
[sic!]
litán
[törölt]
« a »
i
Beszúrás
ára
n
Jegyzet
litánia
– a katolikus liturgiában a pap és a hívek által felváltva mondott vagy énekelt könyörgés; hosszú, esetleg unalmas felsorolás, panaszkodás
nyult. Ha valami feltűnő bakot veszesz benne észre, kérlek hegyezd neki tolladat egész
barát
[törölt]
« s »
i
Beszúrás
bátorsággal
Szerkesztői feloldás: barát
[törölt]
« s »
i
Beszúrás
bátorsággal
. – Miután a „szelid muzsák” teremtő kegyét ily igen meg fogyatkozva, vagy inkább makacs szeszélyöket enyire
 [!]
[sic!]
[törölt]
« re »
ny
Beszúrás
akamra nőve látom – nem merek uj ígéretet koczkáztatni. Annyit mondhatok, hogy a te sorsodra és lapodra gondolok leggyakrabban s
ha
Beszúrás
még hálómba valami akad, téged fog az érni leghamarabb. –
Bozzai
Bozzai Pál
hagyományai
n
Jegyzet
Bozzai
Bozzai Pál
hagyományai
Bozzai Pál
Bozzai Pál
(1829–1852) a forradalom idején ismerkedett meg
Pest
Budapest
en a fiatal irodalmárok körével,
Lévay
Lévay József
mellett
Petőfi
Petőfi Sándor
vel is. Részt vett a harcokban; az azt követő császári besorozás aláásta egészségét. Művei csak 1886-ban jelentek meg Bozzai Pál irodalmi hagyományai I– III.címmel
Lévay
Lévay József
gondozásában, az Olcsó Könyvtár 212. számaként.
iránt tett szíves ajánlatodat
n
Jegyzet
Bozzai
Bozzai Pál
hagyományai iránt tett szíves ajánlatodat
Lévay
Lévay József
kiadást elősegítő kísérleteiről l. AJÖM XVII. 1341., 1358. , , illetve az 1341. 4. jegyzetét.
Lévay
Lévay József
még 1856-ban
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
hoz is elküldte a verseket, levéltöredékeket, amelyről
Kazinczy
Kazinczy Gábor
elég visszafogottan nyilatkozott: „
[szerkesztői feloldás]
ő
szintén bevallva, nem merném értek a felelősséget elvállalni.” ( Gulyás 1931. 344.) Ezt követően a kézirat sorsa többször is feltűnik
AJ
Arany János
és
Lévay
Lévay József
levelezésében (1420., 1428., 1431., 1440., 1616., 1720.), amelyet végül
AJ
Arany János
így zárt le: „
Bozzai
Bozzai Pál
iratairól már van egy esztendeje megirtam
, hogy
Heckenast
Heckenast Gusztáv
kihez utasítottál vele, nem veszi meg. Én akkor más könyvárussal semmi érintkezésben nem voltam, nem is kináltam e szerint másnak. Most pedig, barátom, most! Nincs most pesti könyváros a ki vállalkozzék, ha ingyen adod is.
Jósika
Jósika Miklós
nem kap kiadót regényeire. Hát visszaküldöm, vagy, mikor feljősz, elviszed magad s vásárt próbálsz vele.” (1723.)
igen köszönöm. – Egy idöben irtam e tárgyban
Szegfi
Szegfi Mór Mihály
nek
n
Jegyzet
Szegfi
Szegfi Mór Mihály
nek
Szegfi Mór
Szegfi Mór Mihály
(1825–1896): író; részt vett a szabadságharcban, majd emigrált és Berlinben, Párizsban, Londonban élt. Hazatérte után
Pest
Budapest
en folytatta munkáját (Hf, Dcs, CsL, SzépirodKözl). 1861-ben feleségül vette Kánya Emíliát, akinek CsalKör című lapját szerkesztette.
is; bevette a sorozatba.
n
Jegyzet
bevette a sorozatba
Szegfi Mór
Szegfi Mór Mihály
és felesége (
Emilia
Kánya Emília
művésznéven) a CsalKör szerkesztőiként egy, a Kisfaludy Társaság könyvilletményével vetélkedő sorozat megindítását tervezték – erről a SzF is beszámolt (II. I. 2. sz. 1861. nov. 14. 31.) a Vegyes rovatban; ebben, sikertelenül, helyet kívántak biztosítani
Bozzai
Bozzai Pál
költeményeinek is.
 
  Az ég áldjon minden jóval. Kedves családodnak jelentsd legszívesebb üdvözletemet.  
  szerető barátod  
 
L Józsi
Szerkesztői feloldás:
Lévay Józsi
Lévay József
 
 
K. Gábor
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
nak irhatnál, hogy adjon lapodba
n
Jegyzet
K. Gábor
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
nak irhatnál, hogy adjon lapodba
– E levelet megelőzően
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
maga ajánlott ilyesmit
AJ
Arany János
lapja számára (vesd össze függelék 4.).
Lévay
Lévay József
és
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
kapcsolata az ötvenes évek közepén indult, amikor
Lévay
Lévay József
Kazinczy Artúr nevű fiának volt tanára Miskolcon; terjedelmes levelezésük és gyakori (sokszor
Tompá
Tompa Mihály
val együtt történő), Bánfalvára tett utazás jellemezte barátságukat.
valami
Kazinczy
Kazinczy Gábor
vagy
Szemere
Szemere Miklós
féle miscellaneákat.
n
Jegyzet
miscellaneákat
– kisebb közleményeket (lat.)
Tudom, hogy nála sok ilyes van s nem rég készült is neked valami effélét küldeni.
n
Jegyzet
neked valami effélét küldeni
– E küldemény már meg is érkezett, l. az 1389. sz. levelet.
 
  Ha e sorok kezedhez jutottak, azonnal tudósits,
n
Jegyzet
Ha e sorok kezedhez jutottak, azonnal tudósits
– ez elmaradt
így vagy ugy, hogy ne legyek bizonytalanságban a’
 [!]
[sic!]
la
SzemereMiklós
Szerkesztői feloldás:
Szemere Miklós
Szemere Miklós
.
n
Jegyzet
így vagy ugy, hogy ne legyek bizonytalanságban a’ la Szemere Miklós
– Utalás a függelékben (3. sz. levél), 1861. nov. 1-jén kelt Szemere-levél és episztola-küldemény hányatott sorsára. A vers megjelent a SzF-ben ( Arany Jánoshoz II. I. 10. sz. 1862. jan. 9. 153–154.);
AJ
Arany János
szerkesztői megjegyzése utal a nehézkes érkezésre és a késedelmes közlésre: „a levél ’per ambages’
[szerkesztői feloldás]
kerülő utakon (lat.)
jutott ide”.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)
Lévay József
Lévay József
(1825–1918) ekkor a miskolci ref. gimnázium magyar irodalom és latin tanára; 1860 és 1861-ben Borsod vármegye aljegyzője, majd 1865-től főjegyzője; 1861 és 1865 között visszatért a tanári pályára.
AJ
Arany János
-sal való kapcsolatára l. AJÖM XVII. 665.XVII.665. E kötet időszakában jelentek meg művei a SzF-n és a Ko-n kívül a FL-ban, a SpFüz-ben és
Shakespeare
Shakespeare, William
Titus Andronicus c. drámájának fordítása (1865).