Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY RÓZA – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hódmezvásárhely, 1862. január 25.
 
  Tisztelt Igazgató úr!  
  Mint a Kisfaludy társaság pártolója a’ jelen és jövő évi illetményt, 8 forintot, ’s a’ társaság alaptőkéjének növelésére 5 ftot küldök.
n
Jegyzet
’s a’ társaság alaptőkéjének növelésére 5 ftot küldök
– A Kisfaludy Társaság 1862. febr. 27-i rendes ülésének jegyzőkönyve meg is említi: „Nagy Róza urnő pártoló
H. M. Vásárhely
Hódmezvásárhely
ről a társaság alaptőkéje nevelésére 5 ftot küld”. ( MTAK Kézirattára, Ms 5767.)
 
 
Hold Mező Vásárhely
Hódmezővásárhely
Jan 25én 862.  
  tisztelője  
  Nagy Róza.
n
Jegyzet
Nagy Róza
– ismeretlen hódmezővásárhelyi lakos, talán a helyi ref. gimnázium mennyiség- és természettani tanárának, Garzó Imrének 1865-től felesége