Aranysárkány fejléc kép
 
GYULAI PÁL – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár jan. 29. 862.  
  Kedves barátom!  
  Tegnapi levelemben
n
Jegyzet
Tegnapi levelemben
– Elveszett, ebben a levélben
Gyulai
Gyulai Pál
egy népmese küldését ígérte.
tett igéretemnek elsö pontját teljesitem, miböl következtethetni, hogy a többi pontok sem lesznek feledve.  
  E népmesét
n
Jegyzet
E népmesét
– A GyPLev szerint „nem tudni, mire utal” (664.), de minden bizonnyal ez A gonosz mostoha című mese lehetett ( SzF II. II. 1862. 19. sz. szept. 11. 295–298.), melyhez később
Gyulai
Gyulai Pál
az utolsó sorok módosítását kéri (1413.). E verses mesének csak a párbeszédei rímelnek (l. alább a levélszöveget).
ugy hiszem nem fogják unni a nagy gyermekek is,
[törölt]
« s »
e
Beszúrás
mellett elfoglalja vagy egy birálat vagy egy novelladarab helyet, mi szintén érdem. Ha talán sokalnád az én népmese költészetemet a „Farkas és Szunyogok”-at jó lesz
elhalaszta
Szerkesztői feloldás: elhalasztani
[szerkesztői feloldás]
elv.-hoz esik, de az új sorban nem folytatódik
n
Jegyzet
a „Farkas és Szunyogok”-at jó lesz
elhalaszta
Szerkesztői feloldás: elhalasztani
– Ez nem jelent meg sem a SzF-ben, sem a Ko-ban.
majus vagy juniusig. Add ezt helyette, mi a tiszteletdíjt ílleti 10 p.forint ezért is elég lesz, annyival inkább mert csak a párbeszédek vannak rímelve s a vége az erősb rythmus kedveért, minthogy itt a hangulat inkább megkivánja.  
 
Gyergyai
Gyergyai Ferenc
nak
n
Jegyzet
Gyergyai
Gyergyai Ferenc
nak
Gyergyai Ferenc (1799–1874) 1861-től kolozsvári főbíró; oratóriumokat fordított és mint műkedvelő operaénekes lépett fel.
tegnap emlitettem volt, hogy nem volna-e kedve megbírálni
Mátray
Mátray Gábor
Szavalattanát,
n
Jegyzet
Mátray
Mátray Gábor
Szavalattanát
Mátray Gábor
Mátray Gábor
(1797–1875): író, szerkesztő, zenetörténész, a magyar zenetörténet egyik megalapítója; színműveket, operaszövegeket, szépirodalmi és tudományos műveket írt és fordított. A rendszeres szavalattan alaprajza (
Pest
Budapest
, 1861) című könyvéről
Gyergyai
Gyergyai Ferenc
bírálata X jeggyel jelent meg a SzF-ben (II. II. 23–25. sz. 1862. ápr. 10. 17.).
például ha te felszólítnád. Bizony neki van, mondá nekem s ha te kívánod, szívesen megteszi. Azért
[szerkesztői feloldás]
A és z egymásra írva
kérlek barátom szolítsd fel
öt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: őt
[szerkesztői feloldás]
Gyulai
Gyulai Pál
leveleiben a magánhangzók hanyag ékeztetése lehetetlenné teszi a betűhív átírást. Azt az elvet érvényesítem, miszerint a balról jobbra húzott ékezetvonalak rövid magánhangzókat jelölnek.
n
Jegyzet
kérlek barátom szolítsd fel őt
– ennek ideje és formája ismeretlen
akár külön levélben, akár az én levelemben s küldj egy Szavalattant vagy hatalmazz fel, hogy vegyek egyet neki az itteni könyvárustól. Ő a magyar szavalatot rég tanulja, s ugy hiszem nézetei keveset fognak különbözni a tiedtöl. minden
 [!]
[sic!]
esetre egy oly dolog kerül szönyegre miről még keveset beszéltek. Azért tégy ugy a mint mondtam, s ne hagyj
Gyergyai
Gyergyai Ferenc
előtt szégyenbe.  
  Itt küldöm
Geothe
Goethe, Johann Wolfgang von
 [!]
[sic!]
altalanos jellemzéset
Emmerson
Emerson, Ralph Waldo
 [!]
[sic!]
amarekiai
 [!]
[sic!]
írotol.
n
Jegyzet
Itt küldöm
Geothe
Goethe, Johann Wolfgang von
 [!]
[sic!]
altalanos jellemzéset
Emmerson
Emerson, Ralph Waldo
amarekiai
 [!]
[sic!]
írotol
– A kiadvány eredeti címe: Representativ men: seven lectures by Ralph Waldo Emerson,
Leipzig
Lipcse
1856. ( GyPLev 664.);
Ralph Waldo Emerson
Emerson, Ralph Waldo
(1803–1882): amerikai unitárius lelkész, költő és esszéíró, filozófus.
Egy ismerősem forditá le,
n
Jegyzet
Egy ismerősem forditá le
– Ez feltehetőleg a Goethe és Shakespeare címen megjelent tanulmány lehet ( SzF II. I. 16–19. sz. 1862. febr. 13., febr. 20., febr. 27., márc. 6. ), melyet
J. L.
Jancsó Lajos
monogrammal írtak alá. A GyPLev szerint ez „a tartalomjegyzék szerint Jánossy Lajos” volt (664.), azonban a következő tanulmányt ( Shakespeare, SzF II. II. 5–7. sz.; 1862. jún. 5., 12., 19. ) Jancsó Lajos (?–1882) írta, így a szerzőséget neki kell ítélnünk, ahogy azt az AJÖM XII. is tette (541.).
ki nagy
Shakespeare
Shakespeare, William
és
Geothe
Goethe, Johann Wolfgang von
-imadó. Lehet föczikknek, s talán külirodalmi rovatban is használni. Egy s más különösség mellett sok jó és eredeti van bennök. Ha ez tetszenék neked és kiadnád,
Shakespeare
Shakespeare, William
t is felküldi ismerösöm.
n
Jegyzet
Shakespeare
Shakespeare, William
t is felküldi ismerösöm
Jancsó Lajos: Shakespeare (l. feljebb).
 
  Az ég áldjon! Köszöntöm nődet, az enyém kissé beteg, de nem nagy baj.  
  barátod  
 
Gyulai
Gyulai Pál
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 596.)