Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
Miskolcz
Miskolc
Januar 29. 862  
  Kedves barátom!  
  Itt küldö
[törölt]
« m »
k
Beszúrás
a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaság részére 8 p ftot mint 1862 iki pártolótagdijat a magam és
Pilta Jánosné
Pilta Jánosné Gyioko Katalin
részéről. – Az általam gyüjtött többi részvényes, azt hiszem, maga fog sietni a beküldéssel. –  
  Gondolom, kezedhez jutott, a minap küldött Álom czimű versem.
n
Jegyzet
Álom czimű versem
Az álom címmel jelent meg 1862. jan. 30-án a SzFben, l. az 1394. sz. levél jegyzetét.
Legközelebb egypár skót balladát veszesz tőlem
n
Jegyzet
Legközelebb egypár skót balladát veszesz tőlem
Lévay
Lévay József
ezeket az 1412. sz. elveszett levelében küldi; a nyáron meg is jelent kettő: Az ushers’welli nő ( SzF II. II. 7. sz. 1862. jún. 19. 105.) és a Szép Waters (II. 1862. II. 12. sz. júl. 24. 185.).
s egy értekezést
n
Jegyzet
egy értekezést
– Ez Régi skót balladák és vándordalnokság ( SzF II. II. 1. sz. 1862. máj. 8. 1–4., 2. sz. máj. 15. 17–20., 3. sz. máj. 22. 33–36.) címmel jelent meg.
a skót balladákról
Aytoun
Aytoun, William Edmonstoune
n
Jegyzet
Aytoun
Aytoun, William Edmonstoune
William Edmonstoune Aytoun
Aytoun, William Edmonstoune
(1813–1865): skót költő, humorista, ügyvéd. 1836-tól a Blackwood Magazine munkatársa, 1845-től az edinburghi egyetem irodalomprofesszora. 1858-ban és 1859-ben jelent meg a Skóciai balladák gyűjteménye (Collection of the Ballads of Scotland) két kötetben, mely
Lévay
Lévay József
munkáinak alapjául szolgált. A két ballada és a Lévay-esszé gondolati hátterét nyújtó tanulmány az első kötetben jelent meg: Introduction (xi-xc.); The wife of Usher’s Well (113–116.), Young Waters (92–94.).
után. –  
  Igen sajnálom, hogy a Novemberi számokkal nem szolgálhatunk azon elfizetődnek; – mert annak utóljára is én vagyok az oka, mint a kire volt bizva annak idején az előfizetés. –  
  Nagyon vékony egéségem
 [!]
[sic!]
van.  
  Isten veled! Üdvözlöm a tié
[törölt]
« d »
i
Beszúrás
det!  
  szerető barátod  
 
LévayJózsef
Szerkesztői feloldás:
Lévay József
Lévay József
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.).