Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERDÉLYI JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. január 31.
 
  Tisztelt Uram!  
  Becses czikke megjelenvén,
n
Jegyzet
Becses czikke megjelenvén
Aesthetikai tanulmányok, amelyet
Erdélyi
Erdélyi János
a Kisfaludy Társaság 1861. dec. 28-i ülésén olvasott fel ( SzF II. I. 11–13. sz.; 1862. jan. 16. 161–163., jan. 23. 177–180., jan. 30. 193–196.).
szinte zavarba jövök a dijazás iránt. Az én budgetem egy figyelői ivtől nem több, mint 30 ft. oly csekélység, mit ha aránylag azon czikkre alkalmazok, a dolgozat becse és annak terjedelem szerinti dija közt, majdnem nevetséges ellentét mutatkozik. Mindazáltal nincs mit tennem, mint szíves köszönete mellett kérnem Önt, hogy annak 2/3 ívben számított díját 20 ftot tőlem elfogadni, s ha lapom ügyekezetét inkább, mint dijazási tehetségét méltányolja, dolgozataival továbbra is támogatni kegyeskedjék.
n
Jegyzet
dolgozataival továbbra is támogatni kegyeskedjék
Erdélyi
Erdélyi János
nek a SzF-ben már nem jelenik meg munkája, a Ko-ba csak 1864-től küld, félévente egyszer, költeményeket. ( Szerelem próbája Ko 1864/I. 2. sz. 1864. jan. 10. 38.; Kapper szerb népdalaiból I–V. 1864. II. 17. sz. 1864. okt. 23. 396–397.; Szemere Albertné emlékkönyvéből 1865. 1. sz. 1865. jan. 1. 19–20.)
 
  Teljes tisztelettel maradván  
  lekötelezettje  
 
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
, jan. 31. 1862.  
 

Megjegyzések:

Erdélyi János
Erdélyi János
(1814–1868): 1851 óta a sárospataki ref. kollégium tanára a filozófiai tanszéken, 1863-tól főiskolai könyvtárnokként az irodalmi tanszéken. 1839-től az Akadémia levelező tagja, 1842-től a Kisfaludy Társaság tagja. A Ko mellett a SpFüz-ben, a BpSz-ben, Mo-ban és az Orsz-ban publikált; kötete: Erdélyi János kisebb prózái (1863).