Aranysárkány fejléc kép
 
SZALAY LÁSZLÓ – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
, febr. 7.én 1862.  
  Tekintetes Úr!  
  Midőn ezzel szerencsém van hivatalosan értesíteni, hogy a Magyar Tudományos Akademia
m. h.
Szerkesztői feloldás: múlt hó
27.én tartatott ülésében, a Nyelvtudományi Bizottság ujból szabályoztatása alkalmával,
n
Jegyzet
a Nyelvtudományi Bizottság ujból szabályoztatása alkalmával
– A bizottság ezután rendes, állandó bizottmányként, megnövelt hatáskörrel, taglétszámmal és költségvetéssel működött.
Kegyedet ezen Bizottság tagjai közé sorozta, teljes tisztelettel vagyok  
  alázatos szolgája  
 
Szalay
Szalay László
 
  titoknok.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)
Szalay László
Szalay László
(1813–1864): az Akadémia 1836-tól levelező, 1838-tól rendes tagja, 1861–1864 között titkára; 1837-től a Kisfaludy Társaság tagja. E korszakban írásai a PN-ban, a Honban jelentek meg; művei: Das Rechtverhältniss der serbischen Niederlassungen zum Staate in den Ländern der Ungarischen Krone (
Pest
Budapest
, 1862), Zur Ungarisch–Kroatischen Frage (
Pest
Budapest
, 1863), II. Rákóczy Ferenc bújdosása (
Pest
Budapest
, 1863–1864), Galántai gróf Esterházy Miklós Magyarország nádora 1582–1626. I. köt. (
Pest
Budapest
, 1863).