Aranysárkány fejléc kép
 
GYULAI PÁL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. január 29. és március 7. között
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1862. január 29. és március 7. között
Gyulai
Gyulai Pál
olyan változtatásokra kéri
AJ
Arany János
-t A gonosz mostoha című versének lezárása kapcsán, amelyeket az 1862. márc. 7-i levelében pontosít és a következőket írja: „Mult levelemben irtam volt, hogy ’A gonosz mostoha anyá’-ban egy sor reminiscentia van töled s kértelek, hogy javitsd ki”. Tehát a levél vélhetően nem sokkal márc. 7. előtt íródhatott, mivel az utolsó datált levelében (1862. jan. 29.) erről még nem volt szó.
 
  Kedves barátom!  
  Itt küldöm Shakespearet,
n
Jegyzet
Itt küldöm Shakespearet
Gyulai
Gyulai Pál
Jancsó Lajos cikkére utal, mely Shakespeare címen jelent meg ( SzF II. II. 5. sz. 1862. jún. 5. 65–68., 6. sz., jún. 12. 81–84, 7. sz. jún. 19. 97–99.). Erről és
Goethé
Goethe, Johann Wolfgang von
ről l. az 1403. sz. levél jegyzetét.
mely alkalmasint jobb, mint
Geöthe
Goethe, Johann Wolfgang von
.
 [!]
[sic!]
Dij nem kell érte, semmi esetre nem fogsz ugy járni, mint
Petfi
Szerkesztői feloldás:
Petőfi
Petőfi Sándor
vel jártál.
n
Jegyzet
mint
Petfi
Szerkesztői feloldás:
Petőfi
Petőfi Sándor
vel jártál
– Homályos utalás. Vagy a következő jegyzetben említettekre, vagy az előző év végi THALIA zsebkönyv félkészen küldött bírálatára utalhat ( AJÖM XVII. 1380. 633–634.)
Én is küldök egy biralatot,
n
Jegyzet
Én is küldök egy biralatot
Szeberényi Lajos: Néhány év Petőfi életéből című munkájáról írta ( SzF II. II. 1–3. sz. 1862. máj. 8. 4–8., máj. 15. 20–22., máj. 22. 36–39.).
AJ
Arany János
egy szerkesztői jegyzete előlegezte ezt, amelyet
Zilahy Károly
Zilahy Károly
Petőfi álláspontja című írásánál tett: „
Petőfi
Petőfi Sándor
életéről közelebb
Gyulai
Gyulai Pál
tól fogunk adni egy érdekes czikket.” ( SzF II. I. 22. sz. 1862. ápr. 3. 337.)
kitesz két számot. Ne vedd rosz neven, hogy ily hosszura nyult;
Petöfi
Petőfi Sándor
megérdemli, azon se botránkozzál meg, hogy egy kissé pezderkedem
n
Jegyzet
pezderkedem
– hősködöm, az erősebbel szembeszállok
benne, jobb ha most kifúvom magam, majd ha principalisom
n
Jegyzet
principálisom
– elöljáróm, főnököm (lat.)
léssz megcsendesedem és szófogadó leszek. Alig várom, hogy kormány palczád
 [!]
[sic!]
alá jussak,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ugyan nem a szófogadásért, de mégis alig várom.  
  Az 50 forintot köszönöm, valóban jót tettél velem, bizonyos számitásomban csalód
v
Beszúrás
a, oda jutottam, hogy két hetig
 [!]
[sic!]
zavarba estem volna segitséged nélkül.  
 
őczikket
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: Főczikket
és novellat fogok küldeni a napokban.
n
Jegyzet
Főczikket és novellat fogok küldeni a napokban
– Ez nem történt meg.
Bizzál bennem, ha lassan is, csak beváltom igéretemet. Gyermekemet nem rég választottuk el, képzelheted a sirást ejjel
 [!]
[sic!]
nappal, s a sok alkalmatlanságot.  
  Még egyet. ,A gonosz mostoha anya’ czimü népmesemben
 [!]
[sic!]
egy reminiscentia van a te
[törölt]
« versed »
Egri leanyod
 [!]
[sic!]
egy sorára.
n
Jegyzet
Egri leanyod egy sorára
– „Rá zene zendül, kehely összecsendül.”
„Pohár csendült, zene zendült.” Nem a legnagyobb bün ugyan, de ohajtom, hogy javitsd ki vagy tedd helyébe legalább ezt Pohár csengett zene zengett. Két helyt jő elö, mind a két helyt ki kell javitni.
n
Jegyzet
mind a két helyt ki kell javitni
AJ
Arany János
megtette ezt.
 
  Az ég aldjon édes
János
Arany János
! Hát a szállas
 [!]
[sic!]
dolga hogy áll?  
  Lehet-e szerencsénk veled lakhatni.
n
Jegyzet
Lehet-e szerencsénk veled lakhatni
Gyulai
Gyulai Pál
1861 végén járt
Pest
Budapest
en, és ott megtekintette leendő házukat, melyet apósa,
Szendrey Ignác
Szendrey Ignác
vett leányának, Szendrey Máriának és neki: erről feleségének írt levelében számolt be ( GyPLev 410. 456–457.). 1862 nyarának elején költözött
Pest
Budapest
re és lett a Magyar Írók Segélyegyletének titkára, a ref. gimnázium tanára és a SzF segédszerkesztője ( AJÖM XVII. 1288. jegyzete).
 
  Nöm csókol
[törölt]
« mindy »
mindnyajatokat.
 [!]
[sic!]
 
  barátod  
 
Gyulai
Gyulai Pál