Aranysárkány fejléc kép
 
GYULAI PÁL − ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár mart. 7 én 862.  
  Kedves barátom!  
  Itt küldi
Gyergyai
Gyergyai Ferenc
a
Mátray
Mátray Gábor
könyvére írt bírálatát.
n
Jegyzet
Itt küldi
Gyergyai
Gyergyai Ferenc
a
Mátray
Mátray Gábor
könyvére írt bírálatát
− l. az 1403. sz. levelet és jegyzetét
Én többet vártam
töle
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: tőle
. Egy kissé formátlan dolgozat s egyet-mást részletesebben vagy világosabban formulázhatna. Ugy látszik, hogy, mert maga is dolgozik ilyesmin,
n
Jegyzet
Ugy látszik, hogy, mert maga is dolgozik ilyesmin
Gyergyai Ferenc műve nyomtatásban nem jelent meg, kézirata ismeretlen.
nem akart elölegezni eszméiből. Minden esetre kiadható bírálat, ilyet sem fognak e könyvröl más lapban közölni, aztán az is meglehet, hogy felületes olvasás után felületesen itélek.  
  Hát én mit küldök? Kerdheted. Sem novella, sem kritika, sem
föczikk
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: főczikk
. Most az egyszer, azaz két hét
ó
Beszúrás
ta, teljes lehetlen volt valamit bevégeznem vagy általában dolgoznom. Alig választottuk el fiacskámat, feleségem lett roszul, aztán ismét a fiacskám kapott tüdögyuladást, megint a feleségem gyöngélkedett a sok virasztás miatt.
A
Beszúrás
zonban
János
Arany János
hidd meg, hogy a mit lehet, megteszek, s ne ijedj meg elöre, hogy
Pest
Budapest
en is igy fogom viselni magamat. Tudok én írni, ha akarok, ha míndjárt roszat is, a többi a te gondod. Aztán
Pest
Budapest
en a családi bajok sem afficiálhatnak
n
Jegyzet
afficiálhatnak
– befolyásolhatnak (lat.)
annyira, ott van apósom, sógorasszonyom, kik mindazt szivesen megteszik feleségem és gyermekeim körül, mit itt nekem kell sokszor ügyetlenül megtennem.  
  Mult levelemben
n
Jegyzet
Mult levelemben
– az 1413. sz. levél
irtam volt, hogy „A gonosz mostoha anyá”-ban egy sor reminiscentia van töled s kértelek, hogy javitsd ki. Nem nagy dolog ugyan az egész s én szívesen elvállalom a felelősséget a legszigorubb kritika elött is, de mégis jó lesz kikerülni a félreértést. Nem tudom, kijavitottad-e? Én nem tudok helyébe mást tenni. Ha te se tudsz,
ir
Beszúrás
d így, hogy legalább maszkirozva legyen:  
 
 
  Pohár csengett, zene zenget
  Ittak et
[törölt]
« tk »
te
Beszúrás
k, mulatoztak.
 
 
  Ismét alább:  
 
 
  Pohár csengett, zene zengett,
  A sarkantyu rá-rá pengett,
  Ittak, ettek, vigadoztak
  Három hétig mulatoztak.
 
 
  A te versedben úgy is a hangzásban, a zendült és csendült-ben van inkább
[törölt]
« az erő »
a báj. Az enyém el lehet nélküle, elég nekem az a siket csengett zengett is.  
  Ezt a tolvajsági pert valahogy eligazitván, még egy pár javitásra kérlek a
Szeberényi
Szeberényi Lajos
[törölt]
« czikkerol »
könyvéröl
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás:
konyvér
ő
Beszúrás
l
[bizonytalan olvasat]
 [!]
[sic!]
irt czikkemben.
n
Jegyzet
még egy pár javitásra kérlek a
Szeberényi
Szeberényi Lajos
[törölt]
« czikkerol »
konyvéről
 [!]
[sic!]
irt czikkemben
Szeberényi Lajos Néhány év Petőfi életéből (Szeged, 1861 ) című könyvét bírálta a SzF-ben (adatait l. az 1413. levél jegyzeténél).
Más irván le czikkeimet nem mindig marad
idöm
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: időm
, hogy jól
[törölt]
« át »
összehasonlítsam az én írásommal. Ki
[törölt]
« is »
javítok egyet s mást ugyan, de rendesen benne marad egy pár rosz mondat, s ha az elküldés után elöveszem czikkemet s olvasom, nem igen tudom, ez meg ez vajjon ki van-e javitva. Azért barátom, az ilyes apró hibákat javitsd ki magad is, ha és
z
Beszúrás
re veszed.
n
Jegyzet
javitsd ki magad is, ha észre veszed
AJ
Arany János
nem vette figyelembe
Gyulai
Gyulai Pál
módosítási kérelmeit.
 
  Egy pár feltünöbbet ide jegyzek:  
  Különben is
Petöfi
Petőfi Sándor
re szeretnek sok minden furcsát fogni s ez oldalról bámulni: helyett:  
  Különben is
[törölt]
«
Petöfi
Petőfi Sándor
re »
szeretnek
Petöfi
Petőfi Sándor
re sok furcsát ráfogni, s öt ez oldalról bámulni.  
  Egyébiránt az egész birálat nem mélyre ható, leghelyesb benne egy pár nyelvhiba,
[törölt]
« egyébíránt »
megrovása s a méltánylat és megrovás végeredménye az, hogy
Petöfi
Petőfi Sándor
csak
űgyes
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ügyes
kezdö: helyett:  
  Egyébiránt az egész bírálat nem mélyreható, leghelyesb benne egy pár nyelvhiba megrovása, leghelytelenebb pedig az, hogy
Petöfi
Petőfi Sándor
csak ügyes kezdő.  
  Miért vonul csak itt vissza, midön másutt,
[törölt]
« midön másutt »
a mint íly munkákban, nem csak elkerülhetlen, hanem szükséges is. helyett  
  a mint ily munkákban elkerülhetlenül szükséges.  
  Hanem elég. Az isten áldjon édes
János
Arany János
! Köszöntöm
nödet
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: nődet
és gyermekeidet.  
  barátod  
 
Gyulai Pál
Gyulai Pál
 
  Az idezárt levelet add át
Cs.nek
Szerkesztői feloldás:
Csengery
Csengery Antal
nek
.
n
Jegyzet
add át
Cs.nek
Szerkesztői feloldás:
Csengery
Csengery Antal
nek
Csengery Antal
Csengery Antal
meg is kapta: vesd össze GyPLev 418. 466–467.
Egy sort a
Gyergyai
Gyergyai Ferenc
czikkébe az ö meghagyása következtében szurtam be.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 596. 1862. nov. 7-re datálva.) Kéziratos másolat : MTAK Kt Ms 3/5. 67–70. (kihagyásokkal)