Aranysárkány fejléc kép
 
MADÁCH IMRE − ARANY JÁNOSNAK
A. Sztregován
Alsósztregova
1862 Mar 7én  
  Kedves Tisztelt barátom!  
  Ide mellékelve küldöm azt az értekezés félét, mellyel a’ Kisfaludy-társaság
[törölt]
« ban »
ba
Beszúrás
be akarnék köszönteni.
n
Jegyzet
Ide mellékelve küldöm azt az értekezés félét, mellyel a’ Kisfaludy-társaságba be akarnék köszönteni
– vesd össze 1411.
− Az igazat megvallva, én ezt a Figyelő számára kezdtem dolgozni,
n
Jegyzet
ezt a Figyelő számára kezdtem dolgozni
– Ez Az aesthetika és társadalom viszonyos befolyása címmel jelent meg. ( SzF II. I. 24. sz. 1862. ápr. 17. 369–372., 25. sz. 1862. ápr. 24. 385–389.)
midön véletlenűl érvén megválasztatásom tisztessége, e czélra idomítottam át. − Ha helyeslésedet meg nyeri, s kérésemet el nem utasítod mellyet már elöbbi levelemben nyilvániték, hogy te lész a’ bemutató; akkor csak tudósitásodat várom, mikor mennyek
 [!]
[sic!]
[törölt]
« f »
re s be megyek. Csak azt ne feledd, hogy leveled elindúltától,
Pest
Budapest
re való érkezésemig 10 nap szükséges, mert a posta is lassúb’
 [!]
[sic!]
nálunk, meg az út is rosszabb, mint talán gondolnád. − Az értekezés 40 perczet igényel elolvasására, ha hosszúnak nézed, valamit kihagyhatunk belőle, mert én is a’ franczia iróval tartok hogy „minden modor jó, kivévén az unalmast.”
n
Jegyzet
én is a’ franczia iróval tartok hogy „minden modor jó, kivévén az unalmast.”
– „Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux”.
Voltaire
Voltaire
: L’Enfant prodigue (1736), Préface (A tékozló fiú. Elszó)
Vagy ha más tekintetből vélsz valamit kihagyandónak példáúl mit a’ regényről mondok, csak szólnod kell. − Ha értekezésemet helyesled, tartsd meg kérlek be jöttömig, ’s ha elolvasása után a’ Figyelőben használhatod, nagyon fogok örűlni, mert már eddíg is szégyellem, hogy igéretemnek nem birtam
[törölt]
« f »
megfelelni. Sőt ha valóban tetszésedre volna, még egy második czikkel
n
Jegyzet
még egy második czikkel
– Ez A nőről, különösen aesthetikai szempontból címmel,
Madách
Madách Imre
akadémiai székfoglalójaként jelent meg. ( Ko 1864. II. 1–3. sz. 1864. júl. 3. 1–4., 1864. júl. 10. 25–28., 1864. júl. 17. 49–53.)
szándékozom ez eszméket folytatni. − Reménységem van vidékünkön a’ Kisfaludy-társaság’ tőkéjét a már múltkor általam bejelentett kettes alapitvány
[törölt]
« al »
on
Beszúrás
kivül még legalább 4gyel szaporítani,
n
Jegyzet
a’ Kisfaludy-társaság’ tőkéjét
[szerkesztői feloldás]
4gyel szaporítani
– Ennek megtörténtéről és a személyekről nincsenek információink.
csak az öszveget tudjam bizton, hogy valóban 60 frt-e az
oszt.
Szerkesztői feloldás: osztrák
értékben, nem tudok tisztán nyomába jönni. − Nehány szóval kérlek tudósits kéréseimre nézve, s tarts meg továbbra is igen igen becses barátságodban, ki meg nem szűnök lenni  
  tisztelő igaz barátod  
 
Madách Imre
Madách Imre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.)