Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Máramarossziget, 1862. március 14.
 
  Kedves barátom,  
  Beteges ember járul hozzád, ki már régtől fogva nincs abban az állapotban, hogy a szorosan hivatalos teendőkön felül valami olyasba is fogjon, a mi a szellem müködését veszi igénybe. Ennek tulajdonitsd, hogy én elmaradtam lapodtól. Hozza vissza a jó és enyhe tavasz egészségemet: máskép fog azt hiszem lenni.  
  Most is nem ebben, hanem a
Kisfaludy-T.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy-Társaság
pártolói könyvilletménye ügyében sürgetnek, hogy irjak hozzád.  
  Az egész világ megkapta már talán a II d szállitmányt:
n
Jegyzet
a II d szállitmányt
– A Kisfaludy Társaság szétküldte Az ember tragédiája és a Bede Ádám 2. füzetét, amellyel teljessé vált az első kötet. Erről
AJ
Arany János
1862. jan. 23-án számolt be a SzF-ben, sürgetve egyúttal a 4 ft-os pártolói díjak befizetését. (II. I. 12. sz. 191.)
Máramaros még szinét sem látta.  
  Deklarálták,
Szatmáry
Szathmáry Lajos
n
Jegyzet
Szatmáry
Szathmáry Lajos
Szathmáry Lajos, a Gazdasági Egyesület pénztárnoka, aki a Kisfaludy Társaság pénztárosa is volt
izeni, hogy addig a 2 d évi dijt nem is fogják befizetni, mig a könyv le nem küldetik.  
  Az én ivemen 2. tag van, én és egy tanártársam. Mi sem kaptunk még semmit. De azért ime ide csatlok egy utalványt. Vedd kérlek át  
 
Tóth Lőrincz
Tóth Lőrinc
től
n
Jegyzet
Tóth Lőrincz
Tóth Lőrinc
től
– az Akadémia pénztárosa
a 29 f 6 kr; fogd le belőle a 8ftot; s a többit az én költségenem
 [!]
[sic!]
utasitsd hozzám
Sziget
Máramarossziget
re.
n
Jegyzet
utasitsd hozzám
Sziget
Máramarossziget
re
AJ
Arany János
a szerkesztői üzenetben válaszolt: „
M. Sziget
Máramarossziget
.
Sz. I.
Szilágyi István
Sajnálom a késedelmet. Innen expediálva vannak a könyvek, könyvárusi uton. Jó volna megnézni az ottani könyvárusnál. Tizenöt példány ment. Ha nincs ott, menni fog. A másik dolgot is eligazitom.” ( SzF II. I. 21. sz. 1862. márc. 20. 320.; AJÖM XII. 206. 542.)
 
  Szives hajlamodba ajánlott vagyok  
  szerető hived  
 
Szilágyi
Szilágyi István
 
 
Sziget
Máramarossziget
, mart 14. 1862  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 609.)
Szilágyi István
Szilágyi István
(1819–1897) 1850-től a máramarosszigeti ref. főiskola igazgatója, 1846-tól az Akadémia levelező tagja. Korábbi kapcsolatukra nézve l. AJÖM XVII. 732. E korszakbeli művei: A szigeti ó-templom és egyház története (1862), Igazgatói jelentés a máramaros-szigeti helvét hitvallású főtanoda állásáról 1862–1863. (1863).