Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
Miskolcz
Miskolc
1862. Marcz 15.  
  Kedves barátom!  
  Jelenleg
Bozzai
Bozzai Pál
hagyományaival alkalmatlankodom
n
Jegyzet
Bozzai
Bozzai Pál
hagyományaival alkalmatlankodom
– l. az 1394. sz. levél jegyzeténél
neked. Ha talán
Heckenaszt
Heckenast Gusztáv
nál birsz annyi befolyással, hogy e kis
gyűjteményt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: gyüjteményt
kiadás végett neki eladhatod, légy szives azt eszközölni.
n
Jegyzet
Ha talán
Heckenaszt
Heckenast Gusztáv
nál birsz annyi befolyással
AJ
Arany János
levele biztatta
Lévay
Lévay József
t: „
Bozzai
Bozzai Pál
iránt – kit én is szeretek –
Heckenast
Heckenast Gusztáv
ot akartam előbb megpróbálni, de nem volt itthon, mihelyt lapom évfordúlati kinján átestem, azonnal megkinálom vele. az én régi könyvárusom, szavamra jobban hajt, mint bármelyik” ( AJÖM XVII. 1358. 599. )
A
Szegfi Mór
Szegfi Mór Mihály
igéretének teljesülését, vagy terveinek czélra jutását
n
Jegyzet
A
Szegfi Mór
Szegfi Mór Mihály
igéretének teljesülését, vagy terveinek czélra jutását
– l. az 1394. sz. levél jegyzetét
már én nem győzöm várni. Ez ide csatolt
l
Beszúrás
evélben, melyet juttass hozzá, kérlek, irom neki, hogy a gyüjteményt hozzád küldtem s ha akarja, azonnal átveheti a te kezedbe adandó 100 uj ftért; ha nem teszi,
ír
Beszúrás
om, hogy te fogsz annak lábat adni. – Ha talán
Heckenast
Heckenast Gusztáv
100 ftot sokalna érte, add oda neki 50 fton felül bármely öszvegért
n
Jegyzet
Ha talán
Heckenast
Heckenast Gusztáv
100 ftot sokalna érte, add oda neki 50 fton felül bármely öszvegért
1861 szeptemberében még 30-40 forintért, sőt végső esetben akár ingyen is odaadta volna (vesd össze AJÖM XVII. 1341. 581. )
s szíveskedjél engem a dologról tudósitni. –  
  Még egyre kérlek. Ha a füzet csakugyan nyomatás alá kerűlne, kérnéd el
Jókai
Jókai Mór
tól vagy a Casinó Könyvtárából
n
Jegyzet
Casinó Könyvtárából
– vélhetően a Nemzeti Kaszinóról van szó
vagy másunnan az 1848iki Életképeket
n
Jegyzet
1848iki Életképeket
Bozzai
Bozzai Pál
gyakran publikált ekkoriban a
Jókai
Jókai Mór
szerkesztette Élk hasábjain.
s onnat töltenéd ki azon hézagokat melyeket a Kelet Könyvei
n
Jegyzet
Kelet Könyvei
Bozzai
Bozzai Pál
nak az Élk-ekben 1848 folyamán megjelent költői elmélkedései, amelyeket a szabadságharc eszméinek hatása alatt
Lamennais
Lamennais, Hughes Felicite Robert de
modorában írt.
czímű czikkekben a kéziratban striklákkal
n
Jegyzet
striklákkal
– vonalkákkal (a né. Strich kicsinyítő képzős alakjából)
– - – - jelöltem, félvén a censura erőszakosságától. –  
  A multkor nem azon számot küldéd a Figyelőből, melyet írtam. Én azt kértem, melyben
Szász K.
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
birálata
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
birálata
– Ez minden bizonnyal Az ember tragédiájának ismertetésére vonatkozhat ( SzF II. I. 15–22. sz. 1862. febr. 13.–ápr. 3. Részletes adatait l. az 1400. sz. levél jegyzeténél).
kezdődik s a következő szám érkezett.  
 
Tompa
Tompa Mihály
ma írt.
n
Jegyzet
Tompa
Tompa Mihály
ma írt
– A levél nem szerepel a TMLev-ben, valószínűleg elveszett.
Anyósa meghalt. Szomorúság van házuknál. – Bocsáss meg e kis alkalmatlanságért. Az ég aldjon
 [!]
[sic!]
téged s a tieidet!  
  szerető barátod  
 
LJózsi
Szerkesztői feloldás:
Lévay Józsi
Lévay József
 
  NB: A díjon kivül 15 példányt is köss ki részemre a nyomtatványból. –  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)