Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAKK. n.
[szerkesztői feloldás]
1862 márciusa körül
 
  Tisztelt barátom!  
  Megnyugtatásúl értesítelek, hogy
Lónyay Sarolta
Vladár Józsefné Lónyay Sarolta
n
Jegyzet
Lónyay Sarolta
Vladár Józsefné Lónyay Sarolta
Vladár József (1802–1834) neje ( Nagy 1857. XII., ill. AJÖM XVII. 926. ).
Kazinczy
Kazinczy Gábor
a Lónyai családdal testvérének férje, Lónyai Gábor által volt szoros rokonságban.
rokonomhoz utasított küldeményed megérkezett, némi tévedés után. Ezt azért, nehogy függőben tartsalak.  
  Kaptad-e a 3 pártolói küldeményt? Mert legújabb jegyzékedben még nem közölted.
n
Jegyzet
legújabb jegyzékedben még nem közölted
– A SzF 1861-ben még közölte a pártolók névsorát, de 1862-ben már nem.
Kazinczy
Kazinczy Gábor
talán a Kisfaludy Társaságról szóló beszámolók között kereste a neveket (pl. SzF II. I. 19. sz. 1862. márc. 13. 302.)
 
 
Molière
Molière
iránt vettem az elnöki felhívást.
n
Jegyzet
Molière
Molière
iránt vettem az elnöki felhívást
– A Kisfaludy Társaság 1862. febr. 27-i rendes ülésének jegyzőkönyve szerint
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
Molière-fordításai a társasági könyvilletmények számbavétele során kerültek szóba: „
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
tag a szintén fölveendő
[szerkesztői feloldás]
besz.
[törölt]
« az igért »
három molièrei
 [!]
[sic!]
vigjáték bekűldésére
[törölt]
« fölkérend. fölkéret »
kéretik.” (KT jegyz.)
Ily koldusnak, mint én vagyok folyvást, „Szándokát a jó isten bírja”.
n
Jegyzet
„Szándokát a jó isten bírja”
– Az ennek alapjául szolgáló mondás: „Szegényember szándékát boldog isten bírja”; elfordul
AJ
Arany János
Párviadal című művében: „De ’királyok’ szándokát is / ’Boldog isten birja’ lám!” (1877).
Még egyszer át akarok menni (egy pár nemismert commentárt kapván) a kézíraton, mit egyébiránt –
[szerkesztői feloldás]
szövegszakadás
nevess – négyszer dolgoztam át. Elég verejték egy a dicsőségtől
[szerkesztői feloldás]
szövegszakadás
elvezető úton.  
  Nem volna-e jó e
3 vígjáték
Szerkesztői feloldás: 3vígjáték
elébe ezen czímet adni: „Molière válogatott munkái”, Kiadja a Kisf. Társaság? Elég nyomorúság, hogy magunk vagyunk kik nem bírjuk e nagy embert. Elszórt vígjátékocskák el is pendlűnek inkább nyomot nem hagyva, azoknál legalább,
kikné
Szerkesztői feloldás: kiknél
, mint az országúton, mennyiségi súly kell hogy vágást verjen.  
  Ezt azonban csak Nálad pendítem meg, nehogy úgy járjak, mint a Majláth regéivel, mit a Társaság nagybölcsen, mellőzött.
n
Jegyzet
nehogy úgy járjak, mint a Majláth regéivel, mit a Társaság nagybölcsen, mellőzött
– vesd össze AJÖM XVII. 1252. 497.
Valóban nagy filkónak kell lennem, hogy egyetlen ésszerü okot nem bírok erre találni.  
  Te egyszer a rímekről írtál.
n
Jegyzet
Te egyszer a rímekről írtál
– Ez vonatkozhat
AJ
Arany János
Valami az asszonáncról (egy része a korán betiltott PR-ben 1850. dec. 8-án, majd a teljes szöveg: ÚMM 1854. 3. sz.) vagy az ötvenes évek közepén készült, de ekkor még meg nem jelent A rímezett versalakról ( AJÖM X. 607.), esetleg A magyar nemzeti vers-idomról (először a nagykőrösi gimnázium 1856. évi értesítőjében, majd ugyanekkor az ÚMM 1856. IX. füzetében) című tanulmányaira
A napokban antiquári catalógokat lapoztam; engedj meg, hadd jegyezzek ki egy pár munkát, talán használhatnád, Neŭbronner Farkas, ulmi antiquár jegyzékéből.  
  Catalog 81. No 721. Wilh Grimm, Zur Geschichte des Reimes. Berlin, 1852. 3 f. Cat. 85 No 1270. Poggel C. Grundzüge einer Theorie des Reimes und der Gleichklänge. Münster, 1836. 21 x. – No 1526. (:Vossius 93.) De poematum cantu et viribus rhytmi. Oxonia, 1673. 30 x.
n
Jegyzet
Catalog 81. No 721. Wilh Grimm, Zur Geschichte des Reimes. Berlin, 1852. 3 f. Cat. 85 No 1270. Poggel C. Grundzüge einer Theorie des Reimes und der Gleichklänge. Münster, 1836. 21 x. – No 1526. (:Vossius 93.) De poematum cantu et viribus rhytmi. Oxonia, 1673. 30 x.
Wilhelm Grimm
Grimm, Wilhelm
: Zur Geschichte des Reims, Berlin, 1852 (a Berlini Akadémián 1850-ben tartott felolvasás írott változata);
Caspar Poggel
Poggel, Caspar
: Grundzüge einer Theorie des Reimes und der Gleichklänge mit besonderer Rücksicht auf Goethe, Recklinghausen, 1834 ;
Isaac Vossius
Voss(ius), Isaac
[szerkesztői feloldás]
Voss
: De Poematum Cantu Et Viribus Rythmi,
Oxoniae
Oxford
[szerkesztői feloldás]
Oxford
, 1673.
 
  Nődnek mutasd
e
Szerkesztői feloldás: be
tisztelő üdvözletemet. Ölellek  
 
KGábor
Kazinczy Gábor
 
  Kitől van a „Goethe és Shakespeare”?
n
Jegyzet
Kitől van a „Goethe és Shakespeare
– vesd össze az 1403. sz. levél jegyzeteivel
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából (az AkÉrt 1899. 598. 1861-re valószínűsíti a levelet).