Aranysárkány fejléc kép
 
JÁNOSI GUSZTÁV – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. április
 
 
[szerkesztői feloldás]
Jánosi
Jánosi Gusztáv
a Zrinyi Ilona búcsúja című költeményét küldhette.
n
Jegyzet
Jánosi
Jánosi Gusztáv
a Zrinyi Ilona búcsúja című költeményét küldhette
1862. szept. 18-án jelent meg a SzF-ben (II. II. 20. sz. 310–311.)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
J. G.
Jánosi Gusztáv
urnak. A küldeményt vettük és fogjuk közölni. De más levelet a nyár óta nem.” ( SzF II. I. 24. sz. 1862. ápr. 17. 384.) Jánosi Gusztáv (1841–1911) veszprémi kanonok, műfordító. 1863-ban szentelik pappá, 1864-ben Kaposvárott tanít, majd 1865-től levéltárnok a veszprémi püspöki hivatalban. Költeményei és fordításai korszakunkban a VU-ban, a FL-ban, a SzF-ben és a Ko-ban jelentek meg.
AJ
Arany János
tanácsára a műfordítás felé fordult (a Ko-ban már csak fordításai jelentek meg,
Uhland
Uhland, Ludwig
tól a Három leány című kétszer is).
AJ
Arany János
folyóirataiban megjelent művei: A babiloni fogság után ( SzF I. 11. sz. 1861. jan. 16. 168.); Tavaszkor (ugyanott I. 26. sz. 1861. máj. 1. 412–413.); A Taliarchhoz és Delliushoz (
Horatius
Horatius, Quintus Flaccus
tól) (ugyanott I. 38. sz. 1861. júl. 25. 606–607.); A hit (ugyanott I. 43. sz. 1861. aug. 29. 681.); Ábránd és élet (ugyanott I. 47. sz. 1861. szept. 26. 149–150.); Zrinyi Ilona búcsúja (ugyanott II. II. 20. sz. 1862. szept. 18. 310–311.); Gertrúd órája (
Deslys
Deslys, Charles
től) ( Ko 1863. I. 23. sz. 1863. jún. 7. 540–545.); Három leány (
Uhland
Uhland, Ludwig
tól) (ugyanott 1863. II. 15. sz. 1863. okt. 11. 347–348.); Sok szerelem és A rózsa (
Béranger
Béranger, Pierre-Jean de
-tól és Saphirtól) (ugyanott 1864. I. 10. sz. 1864. márc. 6. 228– 229.); A költészet rendeltetése (
Lamartine
Lamartine, Alphonse de
-tól, főcikként) (ugyanott 1864. II. 12–16. sz. 1864. szept. 18. 265–267., szept. 25. 289–292., okt. 2. 313–315., okt. 9. 337– 340., okt. 16. 361–364.); Három leány (
Uhland
Uhland, Ludwig
tól) (ugyanott 1865. 21. sz.; 1865. máj. 21. 493. javított változat).