Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY − ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. április 12.
 
  Kedves Barátom!  
 
Béla
Szász Béla
irja,
n
Jegyzet
Béla
Szász Béla
irja
– a levél ismeretlen
hogy a kisfaludy
 [!]
[sic!]
Társaság számára általam eszközlendő angol-fordítás idejét eljöttnek jelentetted, s hogy forditandóúl
Thakeray
Thackeray, William Makepeace
n
Jegyzet
Thakeray
Thackeray, William Makepeace
 [!]
[sic!]
William Makepeace Thackeray
Thackeray, William Makepeace
(1811–1863): angol regény és esszéíró
 [!]
[sic!]
H. Esmondját
Szerkesztői feloldás: Henry Esmondját
n
Jegyzet
H. Esmondját
Szerkesztői feloldás: Henry Esmond
ját
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
regényének, a The History of Henry Esmondnak (1852) fordítása 1862-ben jelent meg Esmond Henrik, Anna királynő felsége ezredesének önéletírása címmel
Szász Károly
Szász Károly
és Szász Béla közös fordításában, a Kisfaludy Társaság könyvilletményeként.
jelölted kí.  
  Én tehát ezen forditást szivesen átveszem s a tőlem kitelhető legjobban eszközlendem. Fő czélom benne hogy
Bélá
Szász Béla
nak egykis
 [!]
[sic!]
becsűletes munkát eszközöljek; annál fogva tulajdonkép ő fogja fordítani én pedig legnagyobb gonddal és a fáradságot nem kimélve fogom átnézni s kij
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
vitni. Igy a fordítás jobb lesz mínt ha egésze
[törölt]
« m »
n
Beszúrás
magam csinálnám, mert a ki valaha prósát fordított, tudja: hogy akaratlanúl ís magyartalanságokba sodródik, melyeket maga észre nem bir venni, ha pedig más fordítását olvassa, azonnal bántólag tünnek szemébe az ilyenek. A forditás pedig az én felelségemre lesz, s a czimen akár az én nevem, akár kettőnké
Bélá
Szász Béla
val álland, a mint te akarod.  
  Mi a forditásra kitüzött munkát illeti, én Esmondot 1854−5 körül olvastam, s akkor nekem némíleg unalmasnak tetszett, és
Thakeray
Thackeray, William Makepeace
 [!]
[sic!]
mínden általam ismert müvei közül a leggyöngébbnek. Valyon
 [!]
[sic!]
nem volna-e czélszerü mással cserélni fel
Th.
Szerkesztői feloldás:
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
müvei közül. Pendenníst nem ajánlhatom inkább; hanem a Newcomes, nekem legalább rendkivül szépnek tetszett; olvasmánynak még a Vanity faírnél ís kellemesebb; egyetlen baja hogy oly formán folytatása Pendennísnek mint
Bulwer
Bulwer, Edward George
n
Jegyzet
Bulwer
Bulwer, Edward George
Edward George Bulwer
Bulwer, Edward George
(1803−1873): angol író, esztéta.
My novel-je a Caxtonsnak,
n
Jegyzet
My novel-je a Caxtonsnak
The Caxtons. A Family Picture (1849): A Caxtonok. Családi körkép; My Novel, or Varieties of English Life (1853): Regényem, avagy az angol élet változatai
azaz: ugyvan
 [!]
[sic!]
adva a Newcomes mintha azt Mr Pendennís írná. De ez csekély baj, egy lapalyi
 [!]
[sic!]
jegyzet eligazitja.
Th.
Szerkesztői feloldás:
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
ujabb müvét a Virgínians-t
n
Jegyzet
Virgínians-t
The Virginians (1857−1859): A virginiai testvérek (Vas István ford., 1962)
nem ísmerem; ha még ujabb is van, azt sem.  
  A figyelőnél már azt hiszem nyughatom egy darabig.
Az Emb. Tragédiaja
Szerkesztői feloldás: Az Ember Tragédiaja
 [!]
[sic!]
birálatát
n
Jegyzet
Az Emb. Tragédiaja
 [!]
[sic!]
birálatát
SzF II. I. 15–22. sz. 1862. febr. 13.– ápr. 3. Az adatait l. az 1400. sz. levél jegyzeténél.
magam ís megúntam már, képzelem más! Idő kell mig 8 heti ily vexát
n
Jegyzet
vexát
– zaklatást, bosszantást (lat.)
kihever a publikum.  
  Egyszersmínd tudositalak arról ís, hogy a Századok legendája
n
Jegyzet
Századok legendája
– vesd össze 1393.
fordításával sokra mentem; készen vannak ugyanís a következő darabok:  
  La conscience (Kain); Le cédre;
 [!]
[sic!]
Le mariage de Roland; Bivar; Le petit roi de Galice; Zim-Zizimi; Murad sultan; la rose de
[törölt]
« »
l’ infante; Les raisons du momotombo;
n
Jegyzet
Les raisons du momotombo
A Momotombó okai, a többi vers címének fordítását l. az 1393. sz. levél jegyzeténél
összesen 100 lap a Kisf. Társ. formatumában. Még lesz ehez
 [!]
[sic!]
20−30 lap, s azzal kész, részemről a füzetke.
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
ha átadja
Ayme rillot
Szerkesztői feloldás: Aymerillot
-ját
n
Jegyzet
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
ha átadja Aymerillot-ját
– A szintén La légende des sièclesbe tartozó mű végül nem jelent meg
Szász
Szász Károly
kötetében.
és még fordit nehány darabot, igen jó lesz. Én a magamét kézbe adom Majus közepén.  
  Most még csak arra kérlek, tudósits, akár
Béla
Szász Béla
által, akár egyenesen: a dijazás minéműségeről és pedíg mind a vers mind a prózaforditásról.  
  Tiszteljük csókoljuk az asszonyokat;
Tóni
Bibó Antónia
n
Jegyzet
Tóni
Bibó Antónia
Szász Károly
Szász Károly
felesége, Bibó Antónia (1837–1899), akit első felesége (
Iduna
Szász Károlyné Szász Polixena
) 1853-ban bekövetkezett halála után 1858-ban vett el.
még ugyan lábon van, de ugy lehet: minden órán leesik róla.  
  Istenveled.
 [!]
[sic!]
 
  szerető barátod  
 
SzászK.
Szerkesztői feloldás:
Szász K.
Szász Károly
 
 
Kszm.
Szerkesztői feloldás:
Kunszentmiklós
Kunszentmiklós
1862. April 12.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 605.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. sz. 92–94.