Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. április 17.
 
  Kedves Barátom !  
 
Béla
Szász Béla
mondja hogy az Esmond-kérdés e hó végén a gyűlésben fog
eldölní
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: eldőlní
.
n
Jegyzet
az Esmond-kérdés e hó végén a gyűlésben fog eldőlní
– A Kisfaludy Társaság 1862. ápr. 24-i havi ülésén döntöttek a Henry Esmond fordítása mellett ( SzF II. II. 1. sz. 1862. máj. 8. 15. Vegyes rovat). Vesd össze az 1427. sz. levél jegyzetével.
Nekem pedig mióta írtam, eszembe jutott, hogy 53-ban a Pákh–Gyulay-féle Szépirodalmi Lapok,
n
Jegyzet
Pákh–Gyulay-féle Szépirodalmi Lapok
– A SzépirodL irodalmi és kritikai hetilap (1853. jan. 2.– jún. 30.). Szerkesztője
Pákh Albert
Pákh Albert
, szellemi irányítója
Gyulai Pál
Gyulai Pál
, munkatársai között volt
AJ
Arany János
,
Bérczy
Bérczy Károly
,
Brassai
Brassai Sámuel
,
Csengery
Csengery Antal
,
Erdélyi
Erdélyi János
,
Szász
Szász Károly
,
Kemény
Kemény Zsigmond
,
Tompa
Tompa Mihály
. Fordításokat, ismertetéseket közölt (többek között
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
munkáiból is).
melybe a külföldi irodalomról
Brassai
Brassai Sámuel
és
Bérczy
Bérczy Károly
szoktak volt irni, Esmondról nyilatkozott és pedig nem felette kedvezően.
n
Jegyzet
nem felette kedvezően
– Az ismertetést
Bérczy Károly
Bérczy Károly
írta (vesd össze az 1427. sz. levél jegyzetével) a lap Irodalom rovatában ( SzépirodL 1853. 13. sz. 206– 207.), melyben sajnálja, hogy
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
a XVII–XVIII. századba helyezvén történetét, az adott kor beszédmódját és prózastílusát kívánva felidézni kudarcot vall („ama régi elmosódott styl egészen hű utánzását pedig, minden gond daczára sem érte, sőt ezer oknál fogva nem is érheti el soha.” 207.).
Keresd ki hát és olvasd el, megtalálod a 13 számban, 206 lapon.  
  Aztán ha Esmond régisége nem akadály: ugy nem tudom a Jane Eyre (a lowoodi árva)
n
Jegyzet
Jane Eyre (a lowoodi árva)
Charlotte Brontë
Brontë, Charlotte
1847-ben írt regénye, melynek első, Huszár Imre által készített magyar fordítása 1873-ban készült el.
nem mindennél szebb volna-e? Ámbár félek az, német forditásban (
Hartleben
Hartleben Konrád Adolf
nél) és szinpadról,
n
Jegyzet
német forditásban (
Hartleben
Hartleben Konrád Adolf
nél) és szinpadról
Currer Bell
Brontë, Charlotte
[szerkesztői feloldás]
Charlotte Brontë
Brontë, Charlotte
, Jane Eyre, oder die Waise aus Lowood. Aus dem Englischem von A. Heinrich. 5 Thle. (k. 8-r. 746 l.) Pesth, Wien u. Leipzig, Hartleben’s Verl. 1854. A Nemzeti Színház
Charlotte Birch-Pfeiffer
Birch-Pfeiffer, Charlotte
Die Waise aus Lowood című német színpadi átiratát az 1850-es évek közepén mutatta be.
ismeretessé vált. Hát az a Woman in white,
n
Jegyzet
Woman in white
The Woman in white (A fehérruhás nő),
Wilkie Collins
Collins, Wilkie
(1824–1889) 1860-ban írt regénye. Balázs Frigyes fordította le (1862–1863).
melyből a figyelö
 [!]
[sic!]
közölt volt egy pompás mutatványt.
n
Jegyzet
a figyelö
 [!]
[sic!]
közölt volt egy pompás mutatványt
Brassai
Brassai Sámuel
közölt a SzF-ben ismertetést, illetve rövid részletet ( SzF I. 2–4. sz. 1860. nov. 14. 21–23., nov. 21. 38–40., nov. 28. 54–57.).
 
 
Béla
Szász Béla
mondja azt is hogy a
próza fordítás
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: prózafordítás
díja i
[törölt]
« m »
v
Beszúrás
enként 15 frt, s ezt, körülményeink közt elégnek is vélem; a versforditás pedig 20-25 frt, ezt igen keveslem, mert amahoz
 [!]
[sic!]
arányban, legalább 30 forintnak kellene lenni. Oly mü forditása mínt pl a Századok legendája, akár a vesződséget, akár
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
« az érd »
a belbecset nézve, sok
e redetivel
Szerkesztői feloldás: eredetivel
föl ér.  
  Azt is
Béla
Szász Béla
mondja hogy kérdezted: nem írtam-e hogy fizess? Nem írtam, mert épen sürgetö szükségem nem volt reá. Ha pedig te számotvetvén ugy látod hogy plusom van nálad, s egyszer csak leküldöd, jó lesz. Ha pedig magadnál tartod sem baj, mert Majusban pestre
 [!]
[sic!]
megyek
n
Jegyzet
Majusban pestre
 [!]
[sic!]
megyek
– Ez meg is történt.
s akkor is jól fog.  
  Most pedig boldog inneplést kivánva,
[törölt]
« vag »
mindnyájan ölelünk mindnyájátokat.
 [!]
[sic!]
S vagyok  
  szeretö híved  
 
SzKároly
Szerkesztői feloldás:
Sz Károly
Szász Károly
 
 
Kszmiklós
Szerkesztői feloldás: Kunszentmiklós
1862. April 17.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 605.)