Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. április 25.
n
Jegyzet
Pest
Budapest
, 1862. április 25.
– A levél a Kisfaludy Társaság 1862. ápr. 24-i ülésének másnapján keletkezett.
 
  Kedves
Károly
Szász Károly
om!  
  Ime küldöm a fordítani valót – és csakugyan E
s
Beszúrás
mondo
[törölt]
« d »
t
Beszúrás
. Leveled folytán, és mivel magam is hallottam egyet mást e regény czélszerűtlen voltárol,
 [!]
[sic!]
halasztám megvevését
[törölt]
« leg »
a közelebbi gyűlésig – mely t
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
gnap lőn. Előadtam javaslatodat,
n
Jegyzet
Előadtam javaslatodat
Szász Károly
Szász Károly
nak fenntartásai voltak a Henry Esmonddal szemben (amelyet nem érzett elég szórakoztatónak); 1862. ápr. 12-én
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
másik művét, a Newcomest (A Newcome családot), ápr. 17- én pedig
Charlotte Brontë
Brontë, Charlotte
Jane Eyre-jét vagy
Wilkie Collins
Collins, Wilkie
Woman in white-ját (A fehér ruhás nőt) ajánlotta.
azt is váltig mondtam hogy
péld.
Szerkesztői feloldás: például
Dickens
Dickens, Charles
„Great expectation
s
Beszúrás
”-ja
n
Jegyzet
Dickens
Dickens, Charles
Great expectations”-ja
Dickens
Dickens, Charles
regénye (1861); magyar fordításai csak a XX. században készültek el Nagy várakozások (
Mikes Lajos
Mikes Lajos
Telekes Béla, 1924), illetve Szép remények (Bartos Tibor, 1959) címmel.
nem lehet oly nehéz forditású, hogy a te –
Bélá
Szász Béla
éval combinált – erőd meg ne birkozzék vele – de a három tagu regénybizottmány (
Eötvös
Eötvös József
,
Lukács
Lukács Móric
,
Bérczy
Bérczy Károly
) Esmond mellett erősen állottak
a felelősség nincs se rajtam se rajtad:
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
a bal margón besz.
n
Jegyzet
de a három tagu regénybizottmány (
Eötvös
Eötvös József
,
Lukács
Lukács Móric
,
Bérczy
Bérczy Károly
) Esmond mellett erősen állottak a felelősség nincs se rajtam se rajtad
Toldy István számos hibával fordította
Sand
Sand, George
Valvėdre című regényét, amely „megnyerőbben festi a bűnt és bűnhődést, mint az erényt és boldogságot s ennélfogva rosz hatást gyakorolhat a magyar olvasóközönség számára” ( MTAK Kt Ms 5767.), ezért a munka megjelenése elfogadhatatlanná vált (l. az 1393. sz. levelet). A Társaság vezetése „azt határozta, hogy minden valamelyik tag által fordításra ajánlott mű két tagnak adassék ki bírálatra, s csak akkor legyen fölvehető a Társaság kiadványai közé, ha ezek javasolják.” ( Kéky 1936. 128.) A levélből úgy tűnik, mintha egyedül
AJ
Arany János
ajánlotta volna
Dickens
Dickens, Charles
művét fordításra és a bizottmány három tagja egységesen zárkózott volna el ettől, holott a Great expectations fő patrónusa
Bérczy Károly
Bérczy Károly
volt: „
Bérczy Károly
Bérczy Károly
tag
Dickens
Dickens, Charles
Great expectations’ czimű regényét ajánlja s e regény megvizsgálására b.
Eötvös József
Eötvös József
elnök és Lukács Móricz tag urak sziveskedtek vállalkozni” (a Társaság 1862. márc. 27-i jegyzőkönyve, MTAK Kt Ms 5767.). Az ápr. 24-i ülésen (
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
elnöklete mellett jelen voltak:
AJ
Arany János
,
Bérczy Károly
Bérczy Károly
,
Csengery Antal
Csengery Antal
,
Greguss Ágost
Greguss Ágost
,
Kiss Károly
Kiss Károly
, Lukács Móric,
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
) Lukács Móric „a maga és b.
Eötvös József
Eötvös József
elnök úr nevében jelenti, hogy a nevezett regényt mind művészi szempontból, mind erkölcsi irányára nézve ajánlanák, de azt hiszik, hogy magyarra fordítása szinte leküzdhetetlen nehézségekkel járna, miért is a múlt ülésben
Bérczy Károly
Bérczy Károly
tag által
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
hasonlag ajánlólag említett ’Henry Esmond’ czimű regényt
Thakeray
Thackeray, William Makepeace
től
 [!]
[sic!]
vették vizsgálat alá, s itt a műbeli jelesség s erkölcsi tisztaság mellett nem fordulván el oly fordítási nehézségek, mint
Dickens
Dickens, Charles
kérdéses regényénél e helyett
Thakeray
Thackeray, William Makepeace
 [!]
[sic!]
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Esmond’ját javasolják a 60 íves vállalatba fölvétetni: a társaság magáévá teszi ez indítványt, elhatározza
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
Esmond’ja kiadását, s örömmel értesül az igazgató által, hogy e regény
[törölt]
« nek »
fordítására
Szász Károly
Szász Károly
[szerkesztői feloldás]
össz.
tag már késznek is nyilatkozott.” ( MTAK Kt Ms 5767. és Kéky 1936. 128.).
Bérczy
Bérczy Károly
ajánlása különös, hiszen 1853-ban, a SzépirodL munkatársaként fenntartásokkal élt a Henry Esmonddal szemben (l. az 1426. sz. levél jegyzetét).
AJ
Arany János
szerepét a kérdésben tovább homályosítja, hogy
Szász
Szász Károly
ápr. 12-i levelében („
Béla
Szász Béla
irja, hogy a kisfaludy
 [!]
[sic!]
Társaság számára általam eszközlendő angol-fordítás idejét eljöttnek jelentetted, s hogy forditandóúl
Thakeray
Thackeray, William Makepeace
 [!]
[sic!]
H. Esmondját jelölted kí” – holott ekkor még a Dickens-regény tűnt elfogadandónak) mintha
AJ
Arany János
-t sejtené a kérdés egyik „döntnökének”, bár az is lehet, hogy
AJ
Arany János
a regénybizottság (
Eötvös
Eötvös József
,
Lukács
Lukács Móric
,
Bérczy
Bérczy Károly
) előzetes, nem hivatalos állásfoglalásával bírt már ekkor, mely aztán később sem változott.
igy tehát csak az a kérdés, van-e kedvetek ezt munkába venni? Azon reménynyel, hogy belefogtok – itt küldöm. A mint a forditás
megíndul
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: megindúl
, rögtön nyomatom, mert ennek nagy részben (vagy tán egészen is;) még ez év folytán ki kellene jőni. Dijára nézve azt
híszem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: hiszem
tisztában vagyunk. A versek dijára nézve – melyet magam is keveslek – most nem mondhatok többet, csupán hogy
Madách
Madách Imre
eredetijét is úgy fizettem, mert nem telt bővebben. De hisz majd tegyünk egy kis számitást a pártolók szaporodtával, és ha a 2-ík évi fizetés – mely lassan indúlt – bejő.  
  Többire üdvözlésemet – talán az új kis babának
n
Jegyzet
talán az új kis babának
Szász Károly
Szász Károly
a gyermek születéséről az 1430. sz. levélben tájékoztatott.
is már! Versnek szűkében vagyok.  
  Ölel  
  barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  U.i. Nevedre mindenesetre szükség lesz a közönség előtt.
n
Jegyzet
Nevedre mindenesetre szükség lesz a közönség előtt
– A regény fordítója elsősorban Szász Béla volt, de
Szász Károly
Szász Károly
neve is szerepel a címlapon.
Ne mondják, hogy meg nem teszünk mindent a jó forditásra.  
 

Megjegyzések:

Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. sz. 94–95.
Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.) Válasz
Szász
Szász Károly
1862. ápr. 12-i és ápr. 17-i levelére (1425., 1426.)