Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
Miskolcz
Miskolc
1862. Apr. 27.  
  Édes barátom!  
  Lapod ma érkezett 25k számában olvasom,
n
Jegyzet
Lapod ma érkezett 25k számában olvasom
– A híradás a SzF Vegyes rovatában jelent meg (II. I. 25. sz. 1862. ápr. 24. 399.).
hogy „
LévayJózsef
Szerkesztői feloldás:
Lévay József
Lévay József
. felszólitást bocsáta közre a Napkeletben
n
Jegyzet
Napkelet
Vahot Imre
Vahot Imre
szerkesztésében 1857–1862 között megjelent (1861-ben szünetelt) irodalmi lap, amely a szabadságharc felidézésével és a Petőfi-epigonok támogatásával rövid ideig igen nagy népszerűségnek örvendett.
„néplapok és népszerű nyelvezet iránt”. – Miután nekem a Napkeletet olvasni nincs módomban s így azon czikk miféleségéről tudomást nem szerezhetek; – miután nem emlékezem, hogy az utóbbi 10 év alatt én oly felszólitást
[törölt]
« em »
ak
Beszúrás
árhová is,
annál inkább
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: annálinkább
a Napkeletbe írtam volna: légy szives a
Nakelet
Szerkesztői feloldás: Nap
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
kelet
szerkesztőségétől akár ezen sorok átküldése által, akár egyéb uton megkérdezni, hogy’ jutott ama felszólitás
n
Jegyzet
hogy’ jutott ama felszólitás
Lévay
Lévay József
: Néplapok és népszerű nyelvezet ( Napk 1862. ápr. 20. 241–242.).
Vahot
Vahot Imre
lapalji megjegyzése: „Lapunk előbbi számában a népirodalomról Rákosi László tüzetesen értekezvén, erre vonatkozólag egy más cikk is van már régóta kezeink közt, melyet közzétenni az ügy érdekében célszerűnek tartjuk.”
Lévay
Lévay József
reagálása: „A
Vahot
Vahot Imre
által közlött Néplapféle czikket olvastam. Olyan legény nincs több a magyar ég alatt. Igen homályosan rémlik előttem, hogy én azt neki a forradalom évében adtam, gondolom, hoszabban kidolgozva. Hiszen melyik okos ember inditványozhatna mostani helyzetünkben 4–5 néplapot!” (1440.).
az ő lapjába nevem alatt, vagy ha nem én írtam – a mint hogy nem is írtam – hol van és ki az az uj névrokon? – Nem szeretném, ha ily apróság miatt nyilvános óvástételhez kellene folyamodnom. –  
 
Bozzai
Bozzai Pál
irományairól,
n
Jegyzet
Bozzai
Bozzai Pál
irományairól
– vesd össze az 1394. sz. levél jegyzetével
melyeket hozzád párhóval ez előtt Szalay Zsigmond
n
Jegyzet
Szalay Zsigmond
– pesti ügyvéd; l. még 1881.
által küldék, egy szót sem szólsz. Legalább azt mondd, hogy megkaptad vagy nem. –  
  Isten veled! Kedves családodat szívesen üdvözli  
  szerető barátod  
 
LJózsi
Szerkesztői feloldás:
L Józsi
Lévay József
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)