Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. április 28.
 
  Kedves Barátom!  
  Leveledet, Esmonddal együtt megkaptam; neki is ültünk mindjárt s egy kis
próba forditást
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: próbaforditást
rendeztünk belőle, mi elég jól ment s remélem nem lesz a forditás ellen semmi panasz.  
  Versfélét, sajnálom, most semmit sem küldhetek. Volt vagy három,
n
Jegyzet
Volt vagy három
Szegény kis Marcsa (Nép-ballada) az ( Emich 1862. 69–71.), A magyar ifjakhoz a Kolozsvári Album (szerk. B. Bánffi Dezső, Deák Farkas, Réthi Lajos. Kolozsvártt, 1862. 1–2.) nyitóverseként és a Sárközi árvízkönyv 1862-ben jelentek meg Dalos könyvből I–VI. (szerk. Ábrahámffy János, Hang Ferenc, Mennyey József. 1862. 58–61.)
de egyet az
Emich
Emich Gusztáv
naptára, kettőt két jótékony czélu zsebkönyv (a kolozsvári s a kalocsaí) fogott el. Ha csak a Századok legend
á
Beszúrás
jából nem küldenék valamít. De tán jobb abból nem adni ki többet – mig az egész nem jelenhet meg.  
  Olvastál-e már valamit
Hebbel Fr.
Szerkesztői feloldás:
Hebbel Friedrich
Hebbel, Friedrich
n
Jegyzet
Hebbel Fr.
Szerkesztői feloldás:
Hebbel Friedrich
Hebbel, Friedrich
Friedrich Hebbel
Hebbel, Friedrich
(1813–1863) német drámaíró, költő. Jelentős művei: a Maria Magdalena, illetve a Judith, a Gyges und sein Ring (Gügész és gyűrűje) és a Nibelungentrilogie (Nibelung-trilógia). Az Anya és gyermeke című polgári eposzáról (Mutter und Kind)
AJ
Arany János
is írt ismertetést ( SzF I. I. 4–5. sz. 1860. nov. 28. 53–54., dec. 5. 70–72.), egy részletét le is fordította.
drámai trilogiájáról, a Níebelungen-ről?
n
Jegyzet
a Níebelungen-ről
Hebbel
Hebbel, Friedrich
1861-re elkészült trilógiáját Weimarban hatalmas sikerrel mutatták be.
Jó volna megszerezni s ismertetni.
n
Jegyzet
Jó volna megszerezni s ismertetni
Szász Károly
Szász Károly
a BpSz-ben mutatta be a művet ( 1862. 16. sz. 233–291., 1863. 17. sz. 3–55.).
Én egy bécsi lap tárczájából
n
Jegyzet
egy bécsi lap tárczájából
– „
Friedrich Hebbel
Hebbel, Friedrich
hat der Künstlergesellschaft »Hesperus« zugesagt, seine »Niebelungen-Trilogie« öffentlich vorzulesen.” („
Friedrich Hebbel
Hebbel, Friedrich
megígérte a Hesperus művésztársaságnak, hogy a nyilvánosság előtt felolvassa Niebelung-trilógiáját.”) Die Presse, 1862. ápr. 8.
ismerem csak, de annyi bizonyos hogy figyelemreméltó jelenség.  
 
Béla
Szász Béla
szóval is fogja jelentení, én pedig említem rövíden, hogy Husvét első napján született
kis leánykánk
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kisleánykánk
;
n
Jegyzet
Husvét első napján született kís leánykánk
Szász Ilona, 1862. április 20.
– Ölelünk mindnyájan s mindnyájatokat. Én pedig vagyok,
Kszm
Szerkesztői feloldás: Kunszentmiklós
. 1862. april 28  
 
szeretö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szerető
barátod  
 
SzKároly
Szerkesztői feloldás:
Sz Károly
Szász Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 605.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. sz. 96–97. Válasz
Arany
Arany János
1862. ápr. 25-i levelére (1427.)