Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LÉVAY JÓZSEFNEK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. április 27. és május 8. között
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1862. április 27. és május 8. között
Lévay
Lévay József
előző, 1862. ápr. 27-éről kelt levele és a fentebbi szerkesztői üzenet között
 
 
[szerkesztői feloldás]
Lévay
Lévay József
korábban többször is kérte
Arany
Arany János
t, hogy segítse
Bozzai
Bozzai Pál
munkáinak kiadását;
n
Jegyzet
segítse
Bozzai
Bozzai Pál
munkáinak kiadását
– vesd össze 1394.
Arany
Arany János
ebben a levélben a kiadás lehetetlenségéről tájékoztathatta.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre: a SzF 1862. máj. 8-i számának Nyilt levelezése: „B…zz…y
 [!]
[sic!]
kézirata ügyében néhány nappal ez előtt írtam egy ’mea culpás’ levelet. Oda ért-e már?” ( SzF II. II. 1. sz. 16.), illetve
Lévay
Lévay József
1862. júniusi (1440.) levele: „Megbocsáss, hogy ily későn válaszolok”. Az AJÖM XII. (543.) szerint is elveszett.