Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ABONYI LAJOSNAK
Pest
Budapest
, május 6. 1862  
  Kedves uramöcsém!  
  Azon kezdhetném, hogy „ha levelem meg nem kapja” stb – mert igazán nem tudom
Pest
Budapest
en lakik-e most, vagy Abonyban. De azon reményben hogy tán kezébe jut mégis koczkáztatok egy szives kérelmet: nem volna-e egy novella készen, vagy készülőfélben
n
Jegyzet
nem volna-e egy novella készen, vagy készülőfélben
Abonyi
Abonyi Lajos
novellája: Az öreg Héka ajtója ( SzF II. II. 22–26. sz. 1862. okt. 2–30. ). A kézirat
AJ
Arany János
nyári Szliácsra utazása előtt érkezhetett: „
A. L.
Abonyi Lajos
urnak Abony. Megkaptam, nagy köszönettel. Már félig útban valék, azért maradt el a tudósitás. Nem oly hosszu, hogy ne használhassuk: fogjuk is legközelebb. Köszönöm a jókivánatot.” ( SzF II. II. 21. sz. 1862. szept. 25. 335.)
a Figyelő számára? 3–4 hét alatt nem lenne késő, önkint értődvén, hogy azon túl is bármikor szivesen veszek öntől dolgozatot. De most nagyon kifogytam a beszélyféléből, s mennél hamarabb jönne, annál kedvesebb volna.  
  Egyébiránt vegye üdvözlésemet, s mindenesetre örvendeztessen meg becses válaszával, tudassa legalább, nem tévedt-e el levelem.
n
Jegyzet
becses válaszával, tudassa legalább, nem tévedt-e el levelem
– A válasz vagy nem érkezett meg, vagy elveszett.
 
 
Pest
Budapest
, május 6. 1862  
  szives tisztelője  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Abonyi Lajos (családi nevén Márton Ferenc, 1833–1898): ebben az időszakban abonyi birtokain gazdálkodással és irodalommal foglalkozott. Elbeszélései a SzF-n és a Ko-n kívül a Hf-ben, a CsalKör-ben, a Gombostűben, a OrszTük-ben, a FL-ban és a Nf-ben jelentek meg. Regényei: A mi nótáink (1864, a KisfT kiadásában és könyvilletményeként), a Kenyér és becsület (1865).