Aranysárkány fejléc kép
 
GYULAI PÁL – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár maj. 13. 862.  
  Kedves barátom!  
  Itt küldök egy verset.
n
Jegyzet
Itt küldök egy verset
A távolból ( SzF II. II. 6. sz. 1862. jún. 12. 89.)
Az ilyesmit talán nem kellene kiadni az embernek, azonban én szivesen szolgálok neked vele, ha ugyan kiadhatónak találod. Ha másnak nem,
Mari
Szendrey Mária
nak
n
Jegyzet
Mari
Szendrey Mária
nak
Szendrey Mária,
Gyulai
Gyulai Pál
(1862. ápr. 30. óta már
Pest
Budapest
re költözött) felesége. Vesd össze az 1429. sz. levéllel.
bizonyosan tetszeni fog.  
  Még e héten egyebet is küldök;
n
Jegyzet
Még e héten egyebet is küldök
– Ez nem történt meg.
már arra a novellara
 [!]
[sic!]
is rea kerül a sor.
n
Jegyzet
már arra a novellara is rea kerül a sor
Gyulai
Gyulai Pál
1861. jan. 15-i levele óta ígér novellá(ka)t
AJ
Arany János
-nak (vesd össze AJÖM XVII. 1247. 492. és 1255. 500. ), de A nők a tükör előtt csak a Ko 1. számában fog megjelenni (I. 1–7. sz. 1863. jan. 4. 7–12., jan. 11. 32–38., jan. 18. 55–60., jan. 25. 78–83., febr. 1. 102–107., febr. 8. 126–131., febr. 15. 149–154.)
Ne ítélj meg, bizony más ember leszek, mint segéded.
n
Jegyzet
mint segéded
Gyulai
Gyulai Pál
felköltözése után (a címlapra ki nem írt) segédszerkesztője lett a SzF-nek.
Itt annyira igénybe veszik idömet gr.
Mikó
Mikó Imre
, az iskola, a 20,000 ezer darab könyvböl álló iskolai könyvtár, melyet most utódomnak hivatalosan átadok, hogy csak este és reggel lehet valamit dolgoznom.
Krizá
Kriza János
val
n
Jegyzet
Krizá
Kriza János
val
Kriza János (1811–1875): erdélyi unitárius püspök, népköltészeti gyűjtő, költő és nyelvész; 1841-től az Akadémia levelező, 1863-tól a Kisfaludy Társaság tagja.
is eltöltök egy pár órat. Már 10 iv jött ki gyüjteményéből
n
Jegyzet
jött ki gyüjteményéből
Kriza
Kriza János
Gyulai
Gyulai Pál
segítségével és
Mikó Imre
Mikó Imre
anyagi pártfogásával adta ki Vadrózsák c. székely népköltészeti gyűjteményének I. kötetét (Kolozsvár, 1863). A második kötet kéziratban maradt.
s minden iv felett tanácskozást tartunk. Nem ugy van ugyan szerkesztve a mint én ohajtanám, de mégis jobban, mint az
[törölt]
« e »
E
Beszúrás
rdélyi
Erdélyi János
é.
n
Jegyzet
Erdélyi
Erdélyi János
é
– a Népdalok és mondák (
Pest
Budapest
, 1846–1848) három kötete
Majd ha segéded leszek, minden hónapban 50 forint árrát
 [!]
[sic!]
kell ledolgoznom s le fogom dolgozni, ha csak a csontom és böröm is marad. Ha kénytelen vagyok tudok én dolgozni, ha nincs is örömöm benne.  
 
Brassai
Brassai Sámuel
azt izeni,
n
Jegyzet
Brassai
Brassai Sámuel
azt izeni
AJ
Arany János
szerkesztői üzenetben kérdezte: „Kolozsvár. Br… Mi nevet tegyünk alá?” ( SzF II. II. 1. sz. 1862. máj. 8. 16.)
hogy a novella alá tedd oda a nevét
Brassai
Brassai Sámuel
. Hogy ne tennéd? Az öreg ur nagyra van a fordítással.
n
Jegyzet
nagyra van a fordítással
Sollogub
Sollogub, Vladimir
A gyógyszerészné című elbeszélésének fordításáról van szó ( SzF II. II. 1–7. sz. 1862. máj. 8. 10–13., máj. 15. 26– 29., máj. 22. 42–46., máj. 29. 57–61., jún. 5. 73–78., jún. 12. 90–92., jún. 19. 105–110.).
AJ
Arany János
eleget tett
Brassai
Brassai Sámuel
kívánságának, és a harmadik résztől (május 22.) szerepel
Brassai
Brassai Sámuel
neve a közlések végén.
 
  Szegény feleségemet látogassátok meg néha; ne vegyétek rosz neven, ha ö nem mehet sokszor hozzátok, oly allapotban
 [!]
[sic!]
van, hogy a sok gradics
n
Jegyzet
gradics
– lépcső (lat.)
árt neki. Reátok és Csengeriékre bízom.  
  Junius utolsó napjaiban ott leszek; jul 1i számba már megkezdem szerepemet, mint teljes szinü segéded.  
 
Szabó Károly
Szabó Károly
azt kérdi, hogy szívesen véssz-e tőle egy a regi magyar koltészetre
 [!]
[sic!]
vonatkozó értezésecskét,
n
Jegyzet
a regi magyar koltészetre vonatkozó értekezésecskét
– A tanulmány sem a SzF-ben, sem a Ko-ban nem jelent meg.
mely a
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Tinodi-féle Cantionaléra s több historias énekre vonatkozik, s melyben az erdélyi muzeum könyvtára alapján több uj adat lesz. Irj erről egy pár szót a nyilt postába;
n
Jegyzet
Irj erről egy pár szót a nyilt postába
– „Kolozsvár.
Sz. K.
Szabó Károly
Nagyon szivesen vennénk afféle dolgozatot, minőről
Gy.
Szerkesztői feloldás:
Gyulai
Gyulai Pál
emlékezett! Minél hamarabb, annál jobb!” ( SzF II. II. 3. sz. 1862. máj. 22. 48. AJÖM XII. 208. 543.)
Károly
Szabó Károly
t én nagyon bíztatom, a tárgy erdekes,
 [!]
[sic!]
ilynemü czikked nincs is, de
Károly
Szabó Károly
nem mer írni biztatásod nélkül.  
  Az ég áldjon!  
  barátod  
 
Gyulai Pál
Gyulai Pál
 
  Minthogy én mindig javitok valamit felküldött dolgozataimban ne vedd rosz neven, ha most is arra kérlek, hogy a „Gonosz mostoha anyá”- ban e következő sort:  
 
 
  De a mikor vagdalták szet
  Két kis fogács
 [!]
[sic!]
szokkent,
 [!]
[sic!]
ugrott
  S reá hullott künn a nyájban
  A legszebbik juh gyapjára
  Nem soká a juh megellett
  Ellett arany szörü barányt
 [!]
[sic!]
  Két baranykát
 [!]
[sic!]
nagy csudára
 
 
  Változtasd így:  
 
 
  De a mint ég, két kis szikra
  Szökkent, szállott és leszállott
  Künn a mezön, asszu fűre,
  S bekapá a legszebbik júh.
  Nem sokára meg is ellett
  Ellett arany szőrü barányt
 [!]
[sic!]
  Nagy csodára két baránykát
 [!]
[sic!]
 
 
  Igy sokkal jobb,
n
Jegyzet
Igy sokkal jobb
Gyulai
Gyulai Pál
verses meséje a kért javításokkal jelent meg, egy kivétellel: „S bekapá a legszebbik juh” helyett „Bekapá a legszebbik juh” áll. ( SzF II. II. 19. sz. 1862. szept. 11. 295–298.).
a mese egy más változatából javitom ki,
n
Jegyzet
a mese egy más változatából javitom ki
– ismeretlen
észre fogod venni, hogy mért jobb.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 596.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. sz. 70–72.