Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. május vége
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1862. május vége
[bizonytalan olvasat]
– A datálás bizonytalan, talán erre válasz
AJ
Arany János
1862. máj. 25-i levele (1436.). A házbérrel kapcsolatos kérdésre azonban nem felel.
 
  Itt voltam, egy felől elbúcsuzni, – mert holnap reggel megyek haza – más felől megkérdeni: nem kellene-é a fertály évi házbért most megfizetnem? s
[törölt]
« ke »
ha kellene, azt egyszersmind kifizetni is.  
  Mivel már ma délután valószinűleg lehetetlen újra eljőnöm, arra kérném
Laczi
Arany László
t, hogy keressen föl engem s hozzon nekem fölvilágositást az utöbbi
 [!]
[sic!]
kérdésre nézve. 3–5 óráig
NagyMiklósnál
Szerkesztői feloldás: Nagy Miklósnál
n
Jegyzet
Nagy Miklósnál
– Az a kolozsvári származású Nagy Miklós lehet (1840– 1907), aki ekkor jogot hallgatott
Pest
Budapest
en, több napi- és hetilapban publikált, majd 1867-től a VU szerkesztője lett.
leszek. 5–6 pedig otthon, Kerepesi út 4 szám I. emelet.  
  Különben üdvözletem, illetőleg kéz csókolásom!  
 
SzászKároly
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)