Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
Pest
Budapest
május 25-én 1862.
 
  Édes
Károlyká
Szász Károly
m,  
  Igen sajnálom, hogy az utolsó nap nem találkozhattunk, mert még beszédem is lett volna veled, – de szép idő lévén, egy kicsit járnom kellett, mert 3-ad nap óta nem voltam ki a házból, pedig az ily bennülés engem beteggé tesz. Gondoltam,
[törölt]
« G »
g
Beszúrás
yűlésben vagy, mint szoktál olyankor.  
  Beszédem veled az lett volna, hogy
Hugo
Hugo, Victor
darabjait tán nem dobhatjuk igy pusztán a közönség elé. Jó volna, gondolám, ha egy kis elbeszédet irnál,
n
Jegyzet
ha egy kis elbeszédet irnál
Szász
Szász Károly
ismertette
Hugo
Hugo, Victor
koncepcióját és a versgyűjtemény szerkezetét: „az emberi nem, egy összetes nagy egyénnek tekintve, mely időszakról időszakra bizonyos tetteket hajt végre, két oldalról tekinthet: történelmi és legendai oldalról. Az utóbbi nem kevésbé valódi mint az első; s az első nem kevesb hozzávetéssel jár mint az utóbbi”. A századok legendájából.
Pest
Budapest
, 1862. VII.
melyben az egésznek tartalmát, összefüggését stb. előadnád, hogy igy az eredetit nem olvasta közönség is tudná, hogyan illenek e részek az egészbe. A fordítmányok, úgy látom, sorozva sincsenek: azt is jó volna kijelölni, mely rendben lésznek adandók. –  
  Mihelyt egy kissé telik a cassa, mit e napokban várok, mindjárt teljesitem kivánatodat.  
  Egyébiránt legszivesb üdvözlettel!  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  A Figyelőbe igérteket elvárom.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. 95–96.