Aranysárkány fejléc kép
 
HUNFALVY PÁL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862 tavasza
[bizonytalan olvasat]
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hunfalvy
Hunfalvy János
a magyar igeidőkről szóló nyelvészeti tanulmányt ígért.
n
Jegyzet
nyelvészeti tanulmányt ígért
– vesd össze
Hunfalvy
Hunfalvy János
1862. aug. 2-i levelével (1463.)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Hunfalvy
Hunfalvy János
1862. aug. 2-i levele: „Most már tettel, azaz két írománynyal merem ’búsítani’ T. szerkesztő urat, egyikkel
Brassai
Brassai Sámuel
nak akarván felelni másikkal azzal, mirül már több hónappal ez elött tevék említést.”
Hunfalvy Pál
Hunfalvy Pál
(1810–1891) nyelvész, etnológus, történész; 1841-től az Akadémia levelező, 1858-tól rendes tagja, 1842-től a Kisfaludy Társaság tagja. E korszakban megjelent műve: Reguly Antal hagyományai. A vogul föld és nép (
Pest
Budapest
, 1864).