Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZILÁGYI ISTVÁNNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. június 1.
 
  Édes barátom!  
  Márcziusi megbizásodban még akkor eljártam,
n
Jegyzet
Márcziusi megbizásodban még akkor eljártam
– l. az 1419. sz. levelet.
elmentem
Tóth Lőrincz
Tóth Lőrinc
hez, felvettem a pénzt, kifogtam belőle a 8 ftot, a fenmaradt 21 ft 6 krra nézve pedig azt gondoltam, irok neked, vagy
Szathmáry
Szathmáry Károly
nak, fogjátok ki az ottani
Kisf. társ.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy társaság
pártfogói évdijakból. Mind ezt én elgondoltam szépen, a 21 ftot begöngyöltem egy papirba, s eltettem a fiókomba. Egyszer ihol küldi Szathmáry Károly a
párt.
Szerkesztői feloldás: pártolói
pénzt;
n
Jegyzet
Egyszer ihol küldi Szathmáry Károly a
párt.
Szerkesztői feloldás: pártolói
pénz
– Vesd össze az 1434. sz. elveszett levéllel.
még akkor se jutott eszembe a tied, mert csak annyit irt rólad: „
Szilágyi
Szilágyi István
tisztel.” Már úgy emlékeztem, hogy a mint elgondoltam, tán el is küldöttem pénzedet; midőn épen most ráakadok a fiókban. Édes barátom, ments ki e feledékenységért jó szived előtt – bizony nem akarattal esett így! Ezennel hát küldöm a 21 ftot, a 6 kr rézpénz itt maradván boldogabb időkig.  
  Kedves nőddel együtt szivesen üdvözlünk!  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
, jun. 1. 1862  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 610.)