Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. június 17.
 
  Kedves barátom ! Megprobálom azt a tréfát: hogy beteg szemeimmel nehány sort írjak; a mint látod gyönyörűen megyen – így mikor kezdem, de nehány percz mulva bolondozni kezd a toll, betű és minden.  
  Irtam én neked verset, (nem kettő volt csak egy), s fel is szállítottam, de a mint látom, nem kaptad, mert se ki nem nyomatod, se róla nem emlékezel; czime Sirboltban
n
Jegyzet
Sirboltban
– A vers nem veszett el:
AJ
Arany János
elmulasztotta jelezni megérkeztét, és SzF-beli üzenete (l. alább) csak megerősitette a félreértést. Megjelent: SzF II. II. 8. sz. 1862. jún. 26. 121–122.
volt; igy ismét le kell iratnom, pedig az nagy áldozat, mert káplánom épen most censurára készűl,
n
Jegyzet
káplánom
[szerkesztői feloldás]
censurára készül
Tompa
Tompa Mihály
vizsgára készülő segédlelkésze talán Csizi János volt.
s nehéz fejű fijú lévén: szüntelen magol, s nekem nem csinál semmit. Mikor 3 soros, ohajtva várt fenyegetésed megjelent a Figyelőben:
n
Jegyzet
3 soros, ohajtva várt fenyegetésed megjelent a Figyelőben:
 
Hanvára.  
 
  Várja soká, de mi haszna várja
  Leveledet Figyelő bojtárja.
  Ha soká nem jön, maga megy Hanvára
 
 
SzF. II. II. 3. sz. 1862. máj. 22. 48. AJÖM XII. 208., 543–544.
már akkor utban volt a vers; sajnálom hogy elveszett. Nem gondolom pedig hogy aristocraticus íze miatt nem adnád ki, sohse gondolj vele! mindegy az, – aztán én kínomban maholnap még a Reichsrathot
n
Jegyzet
Reichsrathot
– a Bécsben működő Birodalmi Tanácsot
is megéneklem. –  
  Mi megvagyunk kedves barátom, élünk, kinlódunk; az én bajom megállott, gondolom igy is vesz már, míg el nem veszek. Feleségem szűnet nélkül beteg, a mellett hogy meg
s
Beszúrás
iketűlt, lép- és májdaganatja van, ez kínozza éjjel és nappal. E nyár folytán
Recskyné
Recsky Benedekné Dobsa Róza
vel
n
Jegyzet
Recskyné
Recsky Benedekné Dobsa Róza
– Özv. Recsky Benedekné Dobsa Róza, a Hanvától 7 km-re fekvő Naprágy (ma Neporadza) és az ahhoz tartozó széki puszta birtokosa; irodalmi érdeklődésű, kulturális célokra gyakran áldozó hölgy, aki
Tompa
Tompa Mihály
nagy tisztelője, feleségének pedig jó barátnője volt.
Pest
Budapest
re készül, ha ti. az úti költséget ki-teremthetem; hogy ketten menjünk: az már teljes lehetetlen. –  
  Rólatok ezer év óta nem tudunk semmit, de azt hisszük: hogy tí is csak kinlódtok a világon; gyalázatos sors és élet! ha az ember közelebb volna: néha össze-összejönne s még nevetne is – jót az élet komiszságán. Az egy-et nem merem
Barsy
Barsi József
tól oda tenni.
n
Jegyzet
Az egy-et nem merem
Barsy
Barsi József
tól oda tenni
Barsi József és őt követve a KrL szerkesztője, Riedl Szende bírálta a SzF-t a germanizmusnak tartott egy gyakori használata miatt ( KrL 1862. 7. sz. 183–184.), ugyanis Barsi József művének címébe a SzF rovatvezetője (vagy maga
AJ
Arany János
) az Új könyvek rovatban beírta az egy-et ( l. pl. II. II. 3. sz. 1862. máj. 22. 48.).
AJ
Arany János
Kis polémia című írásával válaszolt ( SzF II. II. 6. 1862. jún. 12. 93–94.).
Barátom, milly ostobaságokkal kell küzdened! ők leczkét adnak a nyelvböl neked! Ne várd a lap megjelenését, hanem írj nehány sort, ha csakugyan elveszett a vers: ismét felkűldöm. Igen szívesen ölelünk, csókolunk benneteket, azt hiszem: hogy az életben sohse fogunk már
[törölt]
« u »
m
Beszúrás
i
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
összejönni. A Kedves komámasszony legalább addig mig feleségem
Pest
Budapest
en lesz, lejöhetne cserébe; hanem c
r
Beszúrás
iminalis
n
Jegyzet
criminalis
– gyalázatosan rossz (lat.)
ember vagyok én, nem ollyan mint „
Jani
Arany János
m”.
n
Jegyzet
Jani
Arany János
m”
AJ
Arany János
-t felesége hívta így, erre utalhat az idézőjeles alak.
 
  Kedves barátom Isten áldjon meg benneteket  
  a régi
Miska
Tompa Mihály
 
  Hanva, jun 17 1862  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.)