Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. június vége
n
Jegyzet
1862. június vége
AJ
Arany János
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
Molière
Molière
vígjátékaira vonatkozó óhaját a Kisfaludy Társaság 1862. jún. 26-i ülése elé tárta.
 
  Tisztelt barátom,  
  Sok tekintetnél fogva halogattam
Molière
Molière
elküldését. Reméltem, hogy „eredeti capacitásaink” el fognak Benneteket oly remekekkel árasztani, mik
Molière
Molière
nek ellegesen elhatározott kiadását csakis nyűggé teendik a Társaságnak. Azonban úgy látom, hogy puskaporotok kifogyó félen van. Küldők
 [!]
[sic!]
tehát két darabot, a
köv.
Szerkesztői feloldás: következő
megjegyzések, illetőleg feltételek mellett:
n
Jegyzet
Kűldők
 [!]
[sic!]
tehát két darabot, a
köv.
Szerkesztői feloldás: következő
megjegyzések, illetőleg feltételek mellett
– A Kisfaludy Társaság 1862. jún. 26-i rendes ülésének jegyzőkönyve: „Az igazgató jelenti, hogy
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
tag beküldte a ’Fösvény’ és ’Dandin György’ fordítását, a ’Tartuffe’-
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
s ehhez való előszó
beküldését
Beszúrás
legközelebb
[törölt]
« re »
igéri, s kivánja, hogy a három vigjáték ’Molière vigjátékai’ közös czime alatt két kötetben adassék ki, ugy, hogy az elsőt az előszó és ’Tartuffe’, a másodikat a ’Fösvény’ és ’Dandin György’ képezné: az igazgató fölkéretik, szólítsa föl
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
tagot a ’Tartuffe’ és előszó mielőbbi megkűldésére,
[törölt]
« hogy »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
hogy a nyomatást
[törölt]
« csak »
azonnal meg lehessen kezdeni, s engedje meg egyszersmind, hogy a három vígjáték egy kötetben, vagy három füzetben jelenhessék meg.” ( MTAK Kt Ms 5767.)
 
  1. A gyűjtemény czíme ez: „Molière vigjátékai. I kötet: Tartuffe. II. A Fösvény. Dandin György.
[szerkesztői feloldás]
 
  2) A correcturát én csinálom: 1) Nem értem reá – mert ülnöm tilalmas – a másolatot betűről betűre egybevetni. 2) a berendezést is látni akarom. 3) Jegyzeteket csatolván minden darabhoz, a lapszámokat tudnom kell.  
  3) A két kötet egyszerre adatik ki. Az I. elébe jő az előszó, s néhány jámbussal nem vagyok megelégedve; azért küldöm sajtó alá a IIdik kötetet. Igérem
a
Beszúrás
zonban, sőt biztosítalak, hogy a nyomtatás miattam hal
[törölt]
« asz »
aga
Beszúrás
tást
 [!]
[sic!]
nem szenvedend, sőt igen kérlek, méltoztassál azt siettetni.  
  4) Máski
 [!]
[sic!]
birálatát mint a Tiédet a darabokra nézve nem fogadom el; de azt igen kérem. Terólad fölteszem, hogy érted, mit tesz a legfrancziább francziát magyarúl beszéltetni, s méltányolni fogod a szegény táblabiró erőködését, ki öt átdolgozása specimenét
n
Jegyzet
specimenét
– példányát, mutatványát (lat.)
nyújtja itt bírószéked elé. Adja Isten, hogy ott megállhasson. Csupán arra kérlek, hogy megjegyzéseidet – mennyire ahítom
 [!]
[sic!]
azokat! – közöld előbb velem.  
  Ti a 3 dbért 200 ftot határoztatok; kérlek, ha t.i. kiadásukat ellenezni nem fogod, hogy, ez öszveg felét méltoztassál
Arthúr
Kazinczy Artúr
fiamnak átadni, 8 ft levonásával, mit  
 
Lónyay Sarolta
Vladár Józsefné Lónyay Sarolta
 
  gr.
Serényi Lászlóné
Serényi Lászlóné Bubna Ludmilla
asszonyságok
n
Jegyzet
Lónyay Sarolta
Vladár Józsefné Lónyay Sarolta
[szerkesztői feloldás]
és
gr.
Serényi Lászlóné
Serényi Lászlóné Bubna Ludmilla
asszonyságok
Lónyay Sarolta
Vladár Józsefné Lónyay Sarolta
Vladár József (1802–1834) özvegye volt;
Serényi Lászlóné
Serényi Lászlóné Bubna Ludmilla
leánykori neve:
Bubna Ludmilla
Serényi Lászlóné Bubna Ludmilla
. Mindketten
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
közvetítésével lettek a Kisfaludy Társaság pártolói – L.
Kazinczy
Kazinczy Gábor
1860. novemberi levelét
AJ
Arany János
-hoz. (Vesd össze AJÖM XVII. 1219. 470. és 926. )
 
  1862 részvénydíjai fejében l
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
tartani méltóztassál.  
  Még egyet: hagyd meg a nyomdának 1) az Ön és Kegyed nagy betűkkel szedendő mindenütt 2) Dandint is ép úgy szedjék mint a Fösvényt, az az a személyek a sorok közepébe jőnek, s nem miként irvák. 3) A kötet első darabja a Fösvény.  
  Fogadd szíves üdvözletemet s tarts meg baráti érzéseidben.  
 
KazinczyGábor
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
 
  Te, azt hiszem,
yakran
Szerkesztői feloldás: gyakran
találkozol
Csengery
Csengery Antal
vel; kérlek, köszöntsd őt nejével együtt.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)