Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK Veresharaszt, 25. Jun. 1862.  
  Kedves
Jancsi
Arany János
m!  
  Én, ki
Brassai
Brassai Sámuel
elkésését csodáltam, mégjobban
 [!]
[sic!]
elkéstem.
n
Jegyzet
Én, ki
Brassai
Brassai Sámuel
elkésését csodáltam, mégjobban elkéstem
– „Hát az a’
Brassai
Brassai Sámuel
mi az ördögöt késik oly soká?” (1414.)
Szemere
Szemere Miklós
és
Brassai
Brassai Sámuel
polémiája 1861 őszén indult (l. az 1414. sz. levél jegyzetét), ezúttal
Szemere
Szemere Miklós
késlekedik a
Brassai
Brassai Sámuel
utolsó cikkére ( Nyilt válasz Szemere Miklós urnak SzF II. I. 19–20. sz. 1862. márc. 13. 289–292., márc. 20. 305–308.) adott válasszal.
Fő oka, mert már megjelent kritikája, s én még sem bukkantam tárgyamat
ílletö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: illetö
s védő tekintélyekre, tömérdek ideig rossz helyeken zörgetve, példaul
Pierrer
Pierer, Heinrich August
Conv. Lexiconában
Szerkesztői feloldás: Conversations Lexiconában
.
n
Jegyzet
Pierrer
Pierer, Heinrich August
Conv. Lexiconában
Szerkesztői feloldás: Conv.ersations Lexiconában
– Ez talán
Heinrich August Pierer
Pierer, Heinrich August
és az általa kiadott és sajtó alá rendezett Universal-Lexikon, amely több mint 30 kötetben jelent meg az 1820-as és 1840-es években.
Végre eszembe jutott hogy
Goëthe
Goethe, Johann Wolfgang von
nél,
Schíller
Schiller, Friedrich
nél,
Herder
Herder, Johann Gottfried
nél
n
Jegyzet
Goëthen
Goethe, Johann Wolfgang von
él,
Schíller
Schiller, Friedrich
nél,
Herder
Herder, Johann Gottfried
nél
Johann Wolfgang Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
(1749–1832) l. AJÖM XV. 828. és AJÖM XVI. 1159., (1759–1805) l. AJÖM XV. 891.,
Johann Gottfried Herder
Herder, Johann Gottfried
(1744–1803)
sat. kereskedje
[törölt]
« k »
m
Beszúrás
. Csak ekkor kezdém tehát, addig térdemen (mert én e tél nagy részén át két némettel bajlódtam: a német császárral, s a’ némethassal:
n
Jegyzet
némethassal
– hasmenéssel (vesd össze 1414.)
) irónnal öszvefirkált ígen sok aphoristikus eszméimet, – miknek itten felét is elhagyám – rendbeszedni, de látván hogy egy egész hó alatt, honn, sürü vendégeim miatt semmire sem fogok mehetni, ide ujhelyi szőlöm alatti borhazámba
 [!]
[sic!]
menekültem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: menekűltem
elölök, s itt bajlódom már sok idö óta: röstségemmel csak alig bíró becsérzetemmel,
Brassai
Brassai Sámuel
val, és legiószúnyoggal
 [!]
[sic!]
s légyel, miket míelött íráshoz fogjak, elöbb ki kell hajtanom,
s
Beszúrás
ölnöm. Különben nagyon kedélyemhez való ez idÿlli egyszerü élet itten. Egy hazúlról hozott vén tótasszony (főzőnéűl), s egy tehen,
 [!]
[sic!]
összes birtokom; a’ többit a’ kültermészet s vidék szépsége adja, estveli s reggeli erős sétáimban. Estve a’ keletre fekvö erdő ’s folyam fele
vezetö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: vezető
réti úton, vagy a’
[törölt]
« p »
P
Beszúrás
atakra menő töltésen hova tőllem egy mellék utacska vezet ki, reggel a’ délre fekvö szőlők érdők,
 [!]
[sic!]
s
tővükben
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: tövükben
sürü s roppant gyümőlcsöskertekkel szegett bérczek közzé barangolok, hol a’ höségben
más fel oráig
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: másfeloráig
 [!]
[sic!]
is árnyekban
 [!]
[sic!]
s levett kalappal járhatok, rigók gerliczék között, s ha éjjel vagy reggel esőzött, a’ szelid s vad megyek
n
Jegyzet a szó ceruzával aláhúzva
illatát hordó szellőben. Úgy szeretnélek ilyenkor benneteket: tégedet,
Míská
Tompa Mihály
t íde rántani pár órára. Ladd!
 [!]
[sic!]
mért lettünk emberekké mért nem fecskékké,! mily könyen
 [!]
[sic!]
öszvejohetnénk!
 [!]
[sic!]
vagy mért
[törölt]
« nem »
nincs
Beszúrás
garabon
[törölt]
« c »
cz
Beszúrás
ás köpenyegünk legalább! – Egyébaránt
Miska
Tompa Mihály
ra én már régota haragszom,
Miska
Tompa Mihály
rossz ember,
Miska
Tompa Mihály
meg romlott, egyszer ha jó kedvem lessz, le festem elötted ludas fejét. – Minap
Erdélyi jános
Erdélyi János
,
 [!]
[sic!]
Hegedus Laczi
Hegedűs László
, s Lengyel Endre
[szerkesztői feloldás]
az orvos-ra írva
n
Jegyzet
Erdélyi
Erdélyi János
,
 [!]
[sic!]
Hegedus Laczi
Hegedűs László
, s Lengyel Endre
Erdélyi János
Erdélyi János
, Hegedűs László (a pataki kollégium tanárai,
Szemere
Szemere Miklós
régi jó barátai); Lengyel Endre: orvos, talán Sárospatakon
, orvos, meg látogattak Tusculanumomban
n
Jegyzet
Tusculanumomban
Tusculanum az ókori itáliai Latium egyik kedvelt városa, üdülőpalotája volt itt
Cató
Cato, Marcus Porcius
nak,
Marius
Marius, Caius
nak,
Caesar
Julius Caesar
nak,
Lucullus
Lucullus, Lucius Licinius
nak, s
Ciceró
Cicero, Marcus Tullius
nak is, aki itt írta meg a Tusculanae disputationest (Tusculumi viták) című munkáját.
(Patakhoz borház
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
m
[szerkesztői feloldás]
(Lehet, hogy szokásához híven,
Szemere
Szemere Miklós
ismét távol tette az á ékezetét, de ezúttal ezt észlelve javította.)(Lehet, hogy szokásához híven,
csak félmertföld
 [!]
[sic!]
), s nállam ebédeltek. Látogass meg
Jancsi
Arany János
, még itt leszek három napig! (most már szőlö munka míatt); adok jó friss vajat, tegnap elött hazúlröl
 [!]
[sic!]
jött fríss kenyeret, savanyú vizet, s jó borocskát. Újra felsohajtok! mért nem tud az ember repülni mint a fecske!  
  De Krítikám! Az igen hosszú, mert mit előtted látsz, az még nem az egész, még jó rakás fogja követni. Te csak add, mihelyt kezedhez jut, mielött negyed része meg jelenne, hozzád jut a’ többi is; még níncs letisztázva; (mert mit te ímpurumnak
n
Jegyzet
impurum
– piszkozat (lat.)
fogsz nevezni, nállam az már: purum!
n
Jegyzet
purum
– tisztázat (lat.)
bizony hamis egy írás, s még ahoz
 [!]
[sic!]
úgy
ősszevissza
Szerkesztői feloldás: összevissza
javítva; ígen kérlek ajánlj correctorod
ki való
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kivaló
 [!]
[sic!]
figyelmébe!:) mert tisztazásom
 [!]
[sic!]
közben, meg akasztott
Erdelyi J.
Szerkesztői feloldás:
Erdelyi János
Erdélyi János
Tegnapelött delután
 [!]
[sic!]
pár órára ismét ki jőtt hozzám
Hegedűs Laczi
Hegedűs László
val, s felolvasván én elöttök a’ hozzád most küldött lapokat, az utólsó czíkket (Ellentét a’ gorög
 [!]
[sic!]
költészet s
kőltészetünk
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: költészetünk
között:) mind ketten rosszalták. „Hagyjam ki e’ czíkket”
[szerkesztői feloldás]
.
E tárgyról én meg vallom nem vagyok eleggé
 [!]
[sic!]
tisztában magammal, de az ott elmondott eszmék, bár nem fordítás, s saját eszméimmel is vegyűlve –
Goëthe
Goethe, Johann Wolfgang von
,
Herder
Herder, Johann Gottfried
,
Schlegel
Schlegel, August Wilhelm
n
Jegyzet
Schlegel
Schlegel, August Wilhelm
August Wilhelm Schlegel
Schlegel, August Wilhelm
(1767–1845) német költő, műfordító, kritikus
nagy eszméi. „De ök még a classicismus kizárólagos hűvei vóltak” mond
Erdélyi
Erdélyi János
, s így magad estél azon hibába melyért polemíadban egy helyütt
[szerkesztői feloldás]
ü-n csak egy ékezet
Brassai
Brassai Sámuel
t ütöd, s
Brassai
Brassai Sámuel
nak ez egy
k
Beszúrás
érdésnél igaza is van, mert a’
gör.
Szerkesztői feloldás: görög
koltészet
 [!]
[sic!]
o
b
Beszúrás
jectivebb volt mint a’ mai.”! – Ebben igaza lehet
Jancsí
Erdélyi János
nak s
Hegedüs
Hegedűs László
nek, de – szégyellek retirálni
n
Jegyzet
retirálni
– meghátrálni (lat.)
ebben is
Brassaí
Brassai Sámuel
elött; – tehát ha jobb szempontból véve föl, kidolgozhatom, küldeni fogom, ha nem, elmarad. Ugyan azért mint látod áthuzt
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
m
ezt is; – azért nem sűrűbben, hogy elolvashassd. –
E mostanit
Beszúrás
tehát ne add.  
 
Jancsikám
Arany János
! mint mondám hosszú vagyok (nem én magam, de Krítikám!) s még igy is elég hiányosan fejtém ki tárgyamat, mert igen sok óldalú historia ez! s hozzá, erősb marku legény kezébe való, mint az én röst öregségem, ’s tudománytalanságom. De hosszú más okból is:
Brassai
Brassai Sámuel
t, ki mindenkit agyon beszéll, agyon akartam én ís beszélleni! Jövö kűldemenyem
 [!]
[sic!]
között, (a végén) „Idézetek” is lesznek, elvemet védö ídézetei több nagy nevü írónak. Küzdjön
Brassai
Brassai Sámuel
, ha még kedve lesz
főlszollalni
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: fölszollalni
,
 [!]
[sic!]
azontól velök, s ne
[törölt]
« m »
velem. Ezen idézetek ki keresé
Beszúrás
vel töltöttem el a’ leg több idöt. Ha emlékeztem is hogy ez s amaz iró mond czélomra valót valahol, de bezzeg hol? hogy tehát olykor három, hat sort kiírhassak, köteteke
n
Beszúrás
által kellett keresnem,
e
Beszúrás
gész köteteket átolvasnom; sokat
e
Beszúrás
mlekezetböl
 [!]
[sic!]
is idézhettem volna; de nem: szóról szóra, pedig szükség hogy úgy adjam.  
  Ne szelidíts valahogy némely ugyancsak éles kifejezéseimen; anyival
 [!]
[sic!]
kevesbé: hagyd ki.
Brassaí
Brassai Sámuel
érdemli azokat. Engemet meg vallom, nagyon sértett, modora, – azon elbizott hangú, mást gúnyosan mosolygó, söt – szánó, – s lealázni, nevetsegessé
 [!]
[sic!]
tenní tör
e
Beszúrás
kvö modor! „Mit nem akarunk, hogy velünk történjek
 [!]
[sic!]
, azt ne tegyük mással.”
Erdélyi
Erdélyi János
igen örül, hogy jól meg habeálom.
n
Jegyzet
habeálom
– (a bajvívásban) megsebezni, megtörni (lat.)
De modoromért (me
ly
Beszúrás
még
a
Beszúrás
hoz
 [!]
[sic!]
csak visszatorlás) nem ís haraghatik
B.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
–, övé
a
Beszúrás
z, örüljön
[szerkesztői feloldás]
ő
[bizonytalan olvasat]
hű tanítványánók.
 [!]
[sic!]
– Nevezetes, hogy a’ költök mellett három prokátrót
 [!]
[sic!]
látok eddig militálni:
Salamon
Salamon Ferenc
t,
n
Jegyzet
Salamon
Salamon Ferenc
t
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
et, aki bekapcsolódott a
Szász Károly
Szász Károly
és
Gyulai Pál
Gyulai Pál
között zajló kritika-vitába, és akit majd
Szemere
Szemere Miklós
támadott meg: Nyilt levél Arany Jánoshoz. ( SzF I. 51–52. sz. 1861. okt. 24. 801–802., okt. 31. 817– 820.), hogy aztán vele meg
Brassai
Brassai Sámuel
szálljon vitába: Nincs már ismerettyű! (Ugyanott II. I. 6–7. sz. 1861. dec. 12. 85–87., dec. 19. 103–105.)
Brassai
Brassai Sámuel
t,
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
t (ez utolsót csak szóval, s kí egyszersmint azt allítja
 [!]
[sic!]
h
[szerkesztői feloldás]
ogy
Brassai
Brassai Sámuel
modora a leghumánusabb ellenem!
n
Jegyzet
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
t
[szerkesztői feloldás]
Brassai
Brassai Sámuel
modora a leghumánusabb ellenem
– vesd össze 1414.
)
[törölt]
« e »
E
Beszúrás
llenök, az az
[törölt]
« me »
el
Beszúrás
vem mellett ellenben három költöt:
Míská
Tompa Mihály
t,
Erdélyi
Erdélyi János
t,
Lévay
Lévay József
t. (magamat nem ís számitom, – NB.
Erdélyi
Erdélyi János
készül irni, szinte
Brassai
Brassai Sámuel
ellen,
n
Jegyzet
Erdélyi jános
Erdélyi János
készül irni, szinte
Brassai
Brassai Sámuel
ellen
– ennek nincs nyoma
de – gondolom csak igen röviden.) –.
Salamon
Salamon Ferenc
t szívesen üdvözöld töllem. Kritikám
ban
Beszúrás
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[szerkesztői feloldás]
valószínleg említi leh.
kéntelen vóltam öt is párszor említeni, – különben nekem csak
Brassai
Brassai Sámuel
val van ügyem.  
  S most istenveled
 [!]
[sic!]
kedves barátom! Correctorod figyelmébe! – Mert írásom átkozott, s ujra irnom már, lehetlen! Jó dominácskanknak
n
Jegyzet
dominácskanknak
 [!]
[sic!]
– utalás
AJ
Arany János
feleségére, Ercsey Juliannára; domina – úrnő (lat.)
 [!]
[sic!]
az én igen nagy tiszteletemet. Jancsi fiad s lyankád’
 [!]
[sic!]
[szerkesztői feloldás]
s lyankád-tól a szöveg a lap bal szélén elforgatva folytatódik; míg az utolsó szavak: ugrik olykor, docet Critika contra Brassaium ismét a lap legaljára kerülnek.
mar
 [!]
[sic!]
azóta föl nőttek! Mint repül az idö! Én vén lettemre hetykén, meg most is fekete hajjal (ti hol az, enyém) járok. Lelkem sokkal vénebb mint testem, de azert
 [!]
[sic!]
meg meg
[bizonytalan olvasat]
> ugrik olykor, docet Critika contra Brassaium.
n
Jegyzet
docet Critika contra Brassaium
– a kritika
Brassai
Brassai Sámuel
ellen hangol (lat.)
 
  ui. Ki feledtem még egyet mást. A
Brassai
Brassai Sámuel
mondásait (fő mondásait) alá huztam, ezeket nagyobb vagy ritkább vagy dölt betűkkel (nem vagyok jártas a’ nyomdászi dolgokban) akarnám nyomatni; kivált egy czikkben: (
a
Beszúrás
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
által magyarázott philantrópismusnál) az olvasót meg tevestené
 [!]
[sic!]
sebes olvastában, mit mond (
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
) mit ért, ha az övei nem dölt bötükkel adatnak, – olly sűrű e czikkben zárjeleim tábora.  
  Az általa meg támadott czikkeket, vonással választom el egymástól, mert e’ különszerű, egymásból nem folyó portékákat, máskép mutathatom föl. Nem vólna jobb a’ vonások - helyett, tan három négy csillag * * * ?  
  Én, a correctori jeleket nem ismerve, néhol hol sebes írásom közben olvashatlanúl irtam, az illy szót több helyütt alá huztam, s óldalt jobban írtam le. Félek hogy a betüszedö nagyobb betűkkel találja szedni ezen alá húzott nehány
 [!]
[sic!]
szót.  
  S mível engemet üldöznek a sajtóhibák, előre tartok tőlle hogy a’ betűszedö, physiologia helyett psychologiát, s meg forditva fog szedni. Múlt Kritikamb
[szerkesztői feloldás]
an
e
Beszúrás
helyett „remek festvény” nemes festvenyt
 [!]
[sic!]
tett, s pár ilyet.
n
Jegyzet
Múlt Kritikamb
[szerkesztői feloldás]
an
– Ez a Nyilt levél Arany Jánoshoz c. dolgozata 2., befejező részének elején található („mint ha szabályul állittatnék föl, hogy képtárakba csak nagy s nemes tárgyú festvények valók, ellenben egy pórkunyhó, egy rongyos kóldusgyermek, egy tyúk stb. bármily nemes festvények volnának is különben, nem fogadtatnak el.” ( SzF I. 52. sz. 1861. okt. 31. 817.)
 
  S egyszersmind az hozzád kérésem
Jancsikám
Arany János
, hogy: mivel Kritikám ugyancsak hosszú aligha nem lessz harmadfélannyi mint a
Brassai
Brassai Sámuel
é (lám milly jó
v
Beszúrás
agyok hozzá, mit ő váltóban
dott
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: adott
, pengőben fizetem vissza!) ha egy számban anyit
 [!]
[sic!]
adsz, mint övéből, nagyon sokára, 10 számban, jövend ki csak. Ha lehetne adnod egy számban kétannyit, igen jól esnék az az én zúzámnak, így ötszámban mind le őrőltethetnék. Szóval, – mert én járatlan vagyok a’ ti szokásaitokban – mentöl többet adhass egy számban annál jobban szeretném.  
  Még egy!
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
egy helyt azt állítja hogy a’ szinész ha jól (igen hüven) adja az
intriqant
Szerkesztői feloldás: intriquant
n
Jegyzet
intriqant
Szerkesztői feloldás: intriquant
– intrikus (fr.)
szerepeket, maga is gonosz. – Erre én czáful
Egressy
Egressy Gábor
t is felhozom, ki jó, s gonosz szerepeket egyformán jól ad. De se egyik se másik szerepre nem tudtam jó példát hozni fel, mert nem igen ismerem
Egressy
Egressy Gábor
szerepeit. Moór Ferenczet
n
Jegyzet
Moór Ferenczet
[szerkesztői feloldás]
Moór Károlyt
Schiller
Schiller, Friedrich
Haramiák című drámájának szereplői
tevém oda s ellentétűl Moór Karolyt. Törüld ki barátom, s légy szíves
Egressy
Egressy Gábor
szerepeiből, két más ellentétet irni oda. Ha ő játsza
 [!]
[sic!]
Moor Ferenczet; – ez tán meg ís maradhat egyiknek.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607. és 608.)