Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, jun. 29. 1862  
  Igen tisztelt barátom! „ily levegő” mennyire terjesztője a koboz hangjának, ha megzendül is néha-néha? – te bizonyára legjobban érzed azt. Annyira ment már a dolog, hogy ha valamit kibocsát némely ember munkálataiból:
emez
Beszúrás
özöne a lapoknak még arra se méltatja hogy hullámára vegye egy percre…. a kiadók
n
Jegyzet
a kiadók
Emich Gusztáv
Emich Gusztáv
nál jelent meg
Tóth Endre
Tóth Endre
Harangvirágok című kötete, melyből a kiadó elfelejtett példányt küldeni
AJ
Arany János
-nak, így az nem került be az Új könyvek listájába.
pedig annyira ellelketlenültek, hogy szerződéseik dacára sem küldik el kijelölt helyére a munkát, mikint
 [!]
[sic!]
ez igénytelen verseimmel
n
Jegyzet
igénytelen verseimmel
Szász Károly
Szász Károly
fog ismertető bírálatot írni róla ( SzF II. II. 9–10. sz. 1862. júl. 3. 134–135., júl 10. 149–151.), tehát
AJ
Arany János
már előzőleg értesült a kötet megjelenéséről és tervezte folyóiratában az ismertetést.
is történt midőn azt maig
 [!]
[sic!]
se küldték el szerkesztőséged
h
Beszúrás
ez… magam pedig abban a kellemes helyzetben vagyok hogy mig valamikor
Pest
Budapest
re nem vetődöm még egy peldányt
 [!]
[sic!]
se küldhetek hozzád!  
  Mindennapi bajaim, beteg családom, ez a nyomasztó helyzet, annyira elfulasztanak
 [!]
[sic!]
hogy szives figyelmed viszonzásául lapo
d
Beszúrás
ba csak egy önálló „valamit”
[törölt]
« is »
se
Beszúrás
irhat
ok
Beszúrás
 
  Egyik költői beszélyemből
n
Jegyzet
Egyik költői beszélyemből
– Ez A férj volt és a mutatvány meg is jelent. ( SzF II. II. 10. sz. 1862. júl. 10., 153–154.)
küldök tehát egynéhány versszakot mutatványul; nem tudom mikor készül el az egész..? de miért is sietnék vele?  
  Utolsó Zrínyimet” illetőleg még mindig várom bizalmas tanácsodat melyre a mutatvány mellett írt levelemben felkértelek.
n
Jegyzet
„Utolsó Zrínyimet” illetőleg még mindig várom bizalmas tanácsodat melyre a mutatvány mellett írt levelemben felkértelek
– l. az 1392. sz. levelet és jegyzetét
Ha időd engedi s mé
l
Beszúrás
tónak látod a mutatvány után egy percnyi figyelmet fordítni reá: légy szíves általam sokra becsült
soraid-dban
Szerkesztői feloldás: soraidban
[szerkesztői feloldás]
a sor végi elválasztásból: soraid-dban
szóllani hozzá!
n
Jegyzet
szóllani hozzá
AJ
Arany János
nem válaszol a kérésre, amit
Tóth
Tóth Endre
sérelmez is 1862. novemberi levelében (l. az 1529. sz. levelet).
 
  Az ég oltalma legyen veled s családoddal; tarts meg engemet nemesindulatodnak
 [!]
[sic!]
– tisztelő s szerető barátodat  
 
Tóth Endré
Tóth Endre
t  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)