Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. május – július
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1862. május – július
– vagy 1863. jan. 18.–márc. 22. A SzF 3. számában megjelent közleményre tett utalás mind 1862-t, mind 1863-at valószínűsítheti.
Szilágyi
Szilágyi Sándor
két rövid ismertetése 1862. máj. 22-én látott napvilágot az Értesítő rovatban a közelmúltban megjelent történeti vonatkozású munkákról ( SzF II. II. 3. sz. 1862. máj. 22. 46–47.); két cikkecskéje 1862. júl. 24-én ugyanebben a rovatban szerepel: ezek
Thököly Imré
Thököly Imre
vel kapcsolatosak, tehát a levélben említett tervekkel is egybevágnak. A bizonytalanságot az okozza, hogy 1863-ban, a Ko első félévi folyamának 3. számában is jelent meg egy rövid, de alá nem írt, azonban stílusában és témájában
Szilágyi
Szilágyi Sándor
ra emlékeztető ismertetés, Bethlen Gábor udvara címmel ( Ko I. 3. sz.; 1863. jan. 18. 67–69.), amelyet csak a Mikes Kelemenről írt főcikk követett. ( Ko I. 12–13. sz. 1863. márc. 22. 265–267., márc. 29. 289–292.) A datálást nehezíti az is, hogy a Szerkesztői üzenetekben
AJ
Arany János
nem utal erre a levélre egyik időszakban sem (1862. máj.–júl. és 1863. jan.–márc.). Válaszlevele (ha egyáltalán készült) vélhetően elveszett, mint ahogy nem találjuk nyomát a
Szilágyi
Szilágyi Sándor
levelében említett, 4 cikkből álló ciklusnak sem.
 
  Barátom
János
Arany János
! Végre valahára küldhetem a czikket.
n
Jegyzet
Végre valahára küldhetem a czikket
Szilágyi
Szilágyi Sándor
már többször is ígérhette ezt, vagy
AJ
Arany János
sürgethette őt, azonban ennek sincs levelezésbeli nyoma.
Tudom hogy neheztelsz… de bocsáss meg. Nem hanyagságbol
 [!]
[sic!]
tettem. A mult hét nagy részén ágybafekvő beteg voltam – az elött és azota
 [!]
[sic!]
dolgozom folytonosan. Sokáig könyveket nem kaptam
Pest
Budapest
ről. Ez is fő ok volt.  
  Most valamit a czikkről.  
  Secundum pose
n
Jegyzet
Secundum pose
– secundum posse: képesség szerint (lat.)
legjobbat akartam irni, önálló már magában de azért kezdete egy cyclusnak, mely összesen 4 czikkből fog állani. I Előzmények: II a Bujdósok.
 [!]
[sic!]
III Buda ostroma. IV.
vissza foglalásban
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: visszafoglalásban
A magyarok részvéte a
[szerkesztői feloldás]
.
Szilágyi
Szilágyi Sándor
, a kor szokásának megfelelően, közel írja egymáshoz az igekötőt és az igét, így sokszor nehéz az átírás. Ez alól kivételt jelent a „ki” használata, melyet mindig egybeír..
(ennek más valami czíme lesz.) A többi czikkekben lesznek még több
apublicumnak
Szerkesztői feloldás: a publicumnak
tetsző részletek.  
  Nem tudom kijöhet-e ez I – ugy mint irva van.
n
Jegyzet
kijöhet-e
[szerkesztői feloldás]
mint irva van
AJ
Arany János
valószínűleg ezen akadhatott fenn, ezért a cikkek nem jelen(het)tek meg; a visszaküldésnek sincs nyoma.
Tudom nagyon sok dolgod van. Még is kérlek nézd át egy két nap alatt. A mi nem közölhető azt huzd alá kék krétával s küld vissza (
hasok
Szerkesztői feloldás: ha sok
) s én
[törölt]
« r »
k
Beszúrás
iigazitva
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
le tisztázva rögtön küldöm vissza. Ha kevés változtatással jöhet ki: csak a lapi levelezésben emlitsd meg.  
  Ha nem használhatnád – akkor
is
[bizonytalan olvasat]
Beszúrás
küld
 [!]
[sic!]
vissza. De kérlek el ne tévedjen mert sok fáradságomban van: s az előmunkálati jegyzeteket széttéptem. Ez esetben kérlek ne halaszd a vissza küldést.  
  Ha ezt nem szereted
csinláok
Szerkesztői feloldás: csinálok
majd valamit. Olyan apróságot mint 3ik számban van
akár menyit
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: akármenyit
küldhetek. De én ahoz
 [!]
[sic!]
tartám magam h
[szerkesztői feloldás]
ogy
cyclus legyen.  
  Ujságul irhatom h
[szerkesztői feloldás]
ogy
ifj Mészáros Rezső ur elvette Hajós Etel
n
Jegyzet
Ifj. Mészáros Rezső
[szerkesztői feloldás]
Hajós Etel
– Ifj. Mészáros Rezső talán annak a Mészárosnak a fia, aki a Nagyszalontán tartózkodó Aranyék távollétében vigyázott nagykőrösi házukra, és 1852-ben megakadályozta az oda történő katonai beszállásolást (vesd össze
Mentovich Ferenc
Mentovich Ferenc
levelével, AJÖM XVI. 92.).
kisassz
[szerkesztői feloldás]
on
yt.  
  Kedves nődnek kéz csokomat
 [!]
[sic!]
Laczi
Arany László
nak
Juliská
Arany Juliska
nak legszívesb udvozletem
 [!]
[sic!]
add át.  
  Ölel  
  tisztelö barátod  
 
Szilagyi
Szilágyi Sándor
 [!]
[sic!]
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 610.)
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
(1827–1899) bölcseleti doktor, az Akadémiának 1858-tól levelező, 1873-tól rendes tagja, a nagykőrösi gimnázium történelemtanára (1853–1867). Ekkor jelent meg könyve: Egyetemes történet. Magyar és Erdélyországi középtanodák, algymnasiumok és magánintézetek számára. I. füzet Az Ó-kor története.
Pest
Budapest
, 1863. (a II. és III. füzet ugyanott 1863–1865, az I. 2. javított kiadása ugyanott 1865). L. AJÖM XV. 900., XVI. 1208., XVII. 661.