Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. július 1.
 
  Kedves barátom!  
  Nagyon megadtam bár multkori vakmeröségemnek az árát: ismét irok, mert e pár bizalmas szót másra nem bízhatom.  
  Feleségem csakugyan felmegyen
Pest
Budapest
re még e hó folytában
Recskyné
Recsky Benedekné Dobsa Róza
vel,
n
Jegyzet
Recskyné
Recsky Benedekné Dobsa Róza
vel
– l. az 1441. sz. levél jegyzetét
kinél, öt év óta tennap voltam ismét; kérlek benneteket, a kedves komámasszonyt, téged, mesegyűjtő kis colleganőmet és
László
László, I. Szent
t „cserhalmon”,
n
Jegyzet
„cserhalmon”
– Homályos utalás, vélhetően
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Cserhalom (1825) című elbeszélő költeményére, illetve azon keresztül talán az 1068-as kerlési – azaz cserhalmi – ütközetre és
László
László, I. Szent
herceg – a későbbi
I. Szent László
László, I. Szent
– hősies helytállására.
hogy segéljétek, vezessétek, támogassátok a miben kell
Pest
Budapest
en léte alatt.
Recskyné
Recsky Benedekné Dobsa Róza
is ott lesz ugyan, s szálláson is alkalmasint vele lesz a Vadászkürtnél, de mégis szeretem (most az egyszer), hogy ti is
Pest
Budapest
en vagytok; vagyha magad csakugyan „közelitnél” Hanvához, ha ugyan közelitél Szliácsba
[törölt]
« »
menni, valaki közűletek ott lesz. Különösen visszaútazásában, a vasútoni elhelyezésében kérem szives barátságtokat. Gondolhatod, hogy csak nagy okra bocsát
o
Beszúrás
m magam nélkül el ezt a szegény beteg asszonyt, de hiába, máskép nem lehet!  
  Pedig szeretnék felmenni, kárörömmel nézni mennyivel több ösz van már bajúszodban azóta is, hogy nem láttalak, mert te rosz ember vagy; nem arról van szó: mért nem adtad ki versemet
[törölt]
« ? »
,
[szerkesztői feloldás]
? , – egymásra írva
n
Jegyzet
nem arról van szó: mért nem adtad ki versemet
– ennek jegyzetét l. 1441.
hanem arról: mért nem mo
n
Beszúrás
dtad hogy vetted? hogy újra ne irassam. Most is az
t
Beszúrás
mondom, a mit mondottam: hogy magam veszem fel
Pest
Budapest
en a honorariumot, tehát addig még fel-megyek, csak hadd maradjon.  
  Másról mindenröl, munkásságodról, a lap ügyéről, külsö és belsö dolgotokról máskor; most, – illyen az önzés! – szegény felesége
m
Beszúrás
mel vagyok elfoglalva. – Mikor visszaútazik, azt nekem jo
 [!]
[sic!]
előre tudnom kell, hogy
Miskolcz
Miskolc
on várhassam, – szóval rátok bízom.  
  Isten áldjon meg benneteket, édes jó barátim, Isten áldjon meg!  
  Hanva, jul. 1. 1862  
  a régi
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.)