Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZEMERE MIKLÓSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. július 6. és 16. között
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1862. július 6–16.
AJ
Arany János
Szemere
Szemere Miklós
1862. júl. 6-án (1450.) és 16-án (1452.) kelt levelei között írta.
 
  Édes barátom!
n
Jegyzet „Elöbbi leveled ’édes
Miklós
Szemere Miklós
a helyt te is: édes barátom-ot irsz” (
Szemere
Szemere Miklós
AJ
Arany János
nak, 1862. júl. 16.)
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
Szemeré
Szemere Miklós
t
Brassai
Brassai Sámuel
ellen írt válaszának mérséklésére kéri, legalább az unitárius vallás emlegetésében, mert azt könnyen vallási csúfolkodásként érthetik.
n
Jegyzet „Ujra irtam neki, és kérve kértem, hagyja legalább a nagyját elsímítani,
 [!]
[sic!]
az olyat legalább, mint az unitárius vallás emlegetése, melyet, irám, jegyzése daczára könnyen vallási csufolkodásra
 [!]
[sic!]
magyarázhatnak; ’alkudjunk meg’ mondám, lássuk mit enged szelíditeni,
 [!]
[sic!]
mit elhagyni” (AJ: i.m. 374.)
Pontatlannak tartja
Szemere
Szemere Miklós
fügével kapcsolatos kifejezését. Arra kéri, hogy ne éljen vissza magánlevelével.
n
Jegyzet „A fige-ben igazad van. Utána
 [!]
[sic!]
néztem, csakugyan van virága, de gyümölcsében rejti virágait.” „Magán leveleddel vissza ne éljek?” (
Szemere
Szemere Miklós
AJ
Arany János
-nak, 1862. júl. 16. 1452.)
Brassai
Brassai Sámuel
cikkeiről ezt írja:
van bennök némi fitymáló
[szerkesztői feloldás]
.
n
Jegyzet „Méltó emliteni azt is, hogy
Arany
Arany János
első levelében ‘gorombának’ nevezi
Brassai
Brassai Sámuel
czíkkeit. Második levelében mar erre száll le ’van bennök némi fitymáló.’ (
Szemere
Szemere Miklós
Tompá
Tompa Mihály
nak, 1862. aug. 28.)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Szemere
Szemere Miklós
1862. júl. 16-i
AJ
Arany János
-nak, illetve júl.–aug. fordulóján és aug. 28-án
Tompá
Tompa Mihály
nak írt levelei (MTAK Kt Ms 4448/30. sz.), valamint
AJ
Arany János
Szemere
Szemere Miklós
Válaszát ismertető cikke ( Válasz Brassai ismerettyüjére. SzF II. II. 24. sz. 1862. okt. 16. 373–375.)