Aranysárkány fejléc kép
 
MADÁCH IMRE – ARANY JÁNOSNAK
A.Sztregová
Alsósztregova
n
1862 Júl 22én  
  Kedves tísztelt barátom!  
 
Pest
Budapest
en létem alatt
n
Jegyzet
Pest
Budapest
en létem alat
t –
Madách
Madách Imre
ez év tavaszán, a Kisfaludy Társaság tagságát elfoglalandó volt
Pest
Budapest
en (vesd össze az 1411. sz. levél jegyzetével).
értettem szándékodat, hogy a’ nyár folytán
Tompa Mihály
Tompa Mihály
t meglátogatod. Azóta a’ Figyelő mondani valói ezt megerősítették.
n
Jegyzet
a’ Figyelő mondani valói ezt megerősítették
Madách
Madách Imre
valószínűleg a verses szerkesztői üzenetre gondolhatott: „Várja soká, de mi haszna várja / Leveledet Figyelő bojtárja. / Ha soká jön, maga megy Hanvára” ( SzF II. II. 3. sz. 1862. máj. 22. 48.; AJÖM XII. 208., 543–544.)
Valóban amillyen fájdalmasan esnék, ha e’ tárgyban kérésemet mellőznéd, olly rendkivűli szerencsé
m
Beszúrás
nek tartanám, ha annak teljesítésével ujabb bizonysággal toldanád barátságodat irántam. – Csak nehány szóval tudósits a’ napról mikor indúlni akarsz,
n
Jegyzet
tudósits a' napról mikor indúlni akarsz
AJ
Arany János
szliácsi,
Madách
Madách Imre
felé tett utazása az alább javasolt terv szerint történt; Hanvára viszont nem jutottak el.
s
Vácz
Vác
on alkalmatosságom várni fog első állomásra akár Szontágh Pál barátunkhoz akár öcsémhez viendő, hol már én várni foglak. – Tovább utazva lakásom fél óra az országuthoz, mellyben bizonnyal az lesz a’ leg nagyobb ünnep minden csendessége mellett, mellyben Tégedet béfogadhat. – Nem leszek alkalmatlan egy marasztaló szóval, tetszésedre bízom minden további terved kivitelét, csak utitársad kivánok lenni
Tompá
Tompa Mihály
hoz, kit még testi szemeimmel nem láttam, s nála kedvezőbben be mutattatnom nem lehet. – Leveled indulásod előtt egy héttel kellene postára tenned. – Én azóta hogy
Pest
Budapest
en vóltam nagyon prosai dolgokkal voltam elfoglalva, commassátiok
n
Jegyzet
commassátiok
– a határ menti szétdarabolt földbirtokok tagosításai (lat.)
s más hasonlók vettek igénybe, miken szerencsésen át estem ’s most megint egy kis jónapokat csinálok magamnak ’s foglalkozom némi irodalmi dolgokkal. Mik legyenek azok, ha az én véleményem szerint elsültek tudtoddal fog lenni, kinek véleményében nyugodhatnám meg inkább mint abban, – s hogy merészelni foglak igénybe venni, azt magadnak köszönheted. – Fogadd leg őszintébb tiszteletemet családoddal együtt, s tarts meg emlékezetedben.  
  tisztelő barátod  
 
Madách Imre
Madách Imre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.)