Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZEMERE MIKLÓSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. július 25.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
visszaküldi
Szemere
Szemere Miklós
Brassai
Brassai Sámuel
ellen írt hosszú cikkét, melyet az majd saját költségén jelentet meg, és fájlalja, hogy
Szemere
Szemere Miklós
várhatóan ellene is szól benne. Ezt írja:
n
Jegyzet
fájlalja, hogy
Szemere
Szemere Miklós
várhatóan ellene is szól benne
– „S még ő haragszik. Masodik levelem e’ szavára: ’ki foglak figurázni sat, ezt valaszolja mostani harmadik rövid levelében: ’csak csúfolodjál velem!’. – okvetlen ki is fogom figurázni’.” (30. sz.) Továbbá harmadik levelét így írja alá: „még is barátod, – Arany.
[szerkesztői feloldás]
’S az aláiras
 [!]
[sic!]
elött, levele végén ’csak csúfolkodjál velem!’” (25. sz.)
csak csúfolkodjál velem! még is barátod, –
Arany
Arany János
.  
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Szemeré
Szemere Miklós
nek
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt levelei: „Jul. 25 én végre vissza kűldte írásomat.” ( MTAK Kt Ms 4448/30. sz.)