Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. július 25.
 
  Édes barátom,  
  Most tulajdonképen fiadnak irtam, megköszönvén neki a küldött Népmeséket;
n
Jegyzet
Most tulajdonképen fiadnak irtam, megköszönvén neki a küldött Népmeséket
Arany László
Arany László
1862. júl. 18-án
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt leveléhez csatolt néhány népmesét: „Itt küldök egy köteg népmesét, mit Kőrösön gyüjtögettem. Ha elolvas belöllök egypárt igen lekötelez vele.” ( MTAK Kt K 513/1166.)
Arany László
Arany László
és
Arany Juliska
Arany Juliska
népmesegyűjteménye: Eredeti népmesék.
Pest
Budapest
, 1862. Utalás rá: az 1442. sz. levélben.
de nem állhatom meg hogy neked is ne firkantsak egy két sor
[törölt]
« s »
t
Beszúrás
:  
  A Figyelő 11ik számát olvastam s benne megtalaltam
 [!]
[sic!]
a
Kazinczy
Kazinczy Gábor
czikkét,
n
Jegyzet
a Kazinczy czikkét
Tompa
Tompa Mihály
úgy hitte, hogy
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
írta az Irányok ( SzFI. I. 26. sz. 1861. máj. 1. 401–403.) c. esztétikai dolgozat második részét, melynek
AJ
Arany János
a Némi párhuzam címet adta. ( SzFII. II. 11. sz. 1862. júl. 17. 161–167.)
– mert szentűl hiszem hogy az övé –
[törölt]
« ; »
.
Beszúrás
Régen nem olvastam figymálóbb,
 [!]
[sic!]
kicsinylöbb hangu czikket. In corpore prosti
t
Beszúrás
uálja
n
Jegyzet
In corpore prostituálja
– testületileg becsteleníti meg (lat.)
a versirókat. Megengedem hogy igazat beszél, de ugy látszik nála nem ez a főczél, hanem a lenéz figymálás és kicsinylés. A czikk, hol mentekezik:
[törölt]
« , »
ott legbántóbb, leggyülőletesebb. Sajnálom hogy
Arany János
Arany János
, szerkesztői mivolta mellett is büszkébb nem volt s egy két csillag alatt körmére nem koppintott a dölfös czikknek.  
  Feleségem julius végén indúl
Pest
Budapest
re; bárcsak otthon kapna még benneteket! egyet legalább közűletek!  
  Kaptad azt a hosszúságos, rosz verset?
n
Jegyzet
hosszúságos, rosz verset
Borics és Prezlova. SzF II. II. 14. sz. 1862. aug. 7. 216–218.
 
  Isten áldjon meg mindnyajotokat!
 [!]
[sic!]
 
  Hanva jul 25. 1862  
  barátod
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.)